11 vindmøller i Ulkær Mose er godkendt: Ændringsforslag nedstemt

Et flertal i byrådet har godkendt lokalplan og kommuneplan-tillæg om 11 styk 150 meter høje vindmøller mellem Bording, Isenvad og Ikast

Udgivet:22. september 2021, 12.22

Læsetid:1 minut

De 11 vind­møller i Ulkær Mose vil ifølge visualiseringen se således ud, set fra toppen af det tidligere vandtårn - nu Ikast Tårnet - på hjørnet af Sveriges­gade og Finlands­gade i Ikast. Illustration: Urland

Thomas Vang Nielsen
Journalist| tvn@herningfolkeblad.dk

1 år siden

VINDMØLLER Et kommuneplantillæg og et lokalplantillæg om 11 vindmøller i Ulkær Mose mellem Bording, Isenvad og Ikast har været i offentlig høring, og derfor var næste skridt at få planerne om de op til 150 meter høje møller officielt godkendt i byrådssalen.

20 politikere stemte for, mens tre politikere stemte imod.

Møllerne skal stå syd for Herningmotorvejen på en linje gennem moseområdet fra nordvest mod sydøst.

Elproduktionen er beregnet til cirka 126.000 MWh årligt, svarende til omkring 31.500 husstandes årlige elforbrug.

Der kom 16 høringssvar

Der er i høringsfasen indkommet 16 høringssvar fra en række interessenter. Svarene drejer sig primært om støj, lysgener, lavbundsjord, visuel påvirkning af naboejendomme, påvirkning af fugleliv, grundvand og miljøkonsekvensvurderingen generelt samt om påvirkning af boligpriser i området.

De mange dokumenter er læst og analyseret af kommunens fagmedarbejdere hos Teknik og Miljø, og herfra lyder vurderingen, at kun tre af høringssvarene peger på nye væsentlige miljøkonflikter eller forhold, der ikke allerede var belyst i den samlede miljøvurdering.

Men intet er af en karakter, der stopper hele projektet.

Før de 11 møller i Ulkær Mose kan blive etableret, skal 11 eksisterende og ældre møller i nærområdet fjernes.