Mindst en beboer er smittet: Coronavirus er nået til Kærshovedgård

De første ud af 300 beboere er konstateret smittet, og det giver anledning til frygt og frustration

29. april 2020, 15.00

Frygten og usikkerheden trives i disse corona-tider bedre end nogensinde på Udrejsecenter Kærshovedgård. Foto: Tom Laursen

BORDING Corona-smitten har ramt Udrejsecenter Kærshovedgård. Mindst en beboer er smittet, siger en frivillig med tilknytning til centret, og ifølge oplysninger på de sociale medier er der endda flere smittede på Kærshovedgård.

Kriminalforsorgen vil kun bekræfte, at to beboere er konstateret smittet, men vil ikke sætte navn på, hvilket eller hvilke af landets to udrejsecentre de to smittede beboere er tilknyttet - Kærshovedgård i Bording eller Sjælsmark på Sjælland.

Frivillige med tilknytning til Kærshovedgård fortæller, at situationen i området både udenfor og indenfor på det tidligere fængsel, der i øjeblikket huser omkring 300 beboere, giver anledning til frustration og bekymring.

En af dem er Bodil Hindsholm Hansen fra Ringkøbing, der sammen med sin mand er frivillig for Røde Kors på Kærshovedgård.

De har dog været forment adgang til udrejsecentret, siden coronaen for alvor gjorde sit indtog herhjemme, men har kendskab til mindst en smittet beboer.

Luk dem ud

Ægteparret er besøgsfamilie for en af beboerne, og ham er de i jævnlig kontakt med over de sociale medier.

- Det bliver dog ikke til megen kontakt. Bare sædvanlige spørgsmål og svar, men under det hele aner man en frygt og forvirring på grund af coronaen, siger Bodil Hindsholm Hansen.

Hun peger således på, at informationen om pandemien og håndteringen lader meget tilbage at ønske.

- Der er skilte oppe på dansk og engelsk, men det er der jo adskillige, der ikke forstår. Mange er usikre på, hvad der sker, og afstandskravene er umulige at efterleve, siger den frivillige besøgsven.

Hun undrer sig over, at man ikke har handlet på situationen for lang tid siden.

- Man har siddet på hænderne. Vi var mange, der fra begyndelsen af corona-krisen skrev under på et forslag om, at alle blev lukket ud fra Kærshovedgård, så de i en periode kunne bo hos venner eller familie. Heldigvis har de fleste et netværk, så det ville jo kunne lade sig gøre. Samtidig var grænserne jo lukket, så der kunne for mig at se ikke ske noget ved det. Men den opfordring valgte man at overhøre, konstaterer Bodil Hindsholm Hansen.

Få alle beboere testet

Muligheden er altså forpasset, så derfor peger hun nu på en anden mulighed, så frygten og frustrationen ikke bliver for voldsom på Kærshovedgård.

- Man kunne stille et af de hvide testtelte op og undersøge beboerne. Var der tale om en negativ corona-test, skulle de få lov til at tage ophold hos venner eller familie, foreslår den frivillige Røde Kors-hjælper.

Bodil Hindsholm Hansen og andre med tilknytning til Kærshovedgård har gentagne gange skrevet til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) samt medlemmerne af Folketingets udlændingeudvalg og peget på kritisable forhold i Udrejsecentret.

- Men det er indtil videre kun blevet til intetsigende svar, hvis jeg i det hele taget har modtaget noget svar, sukker den frivillige besøgsven.

Kort svar fra Kriminalforsorgen

I et skriftligt svar på Herning Folkeblads henvendelse vedrørende oplysningerne om corona-smitte på Kærshovedgård skriver Kriminalforsorgen:

»Kriminalforsorgen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og opdaterer løbende beredskabsplaner for kriminalforsorgens institutioner, herunder udrejsecentrene. Beboere på udrejsecentrene med symptomer på covid-19 testes efter en lægefaglig vurdering.

Kriminalforsorgen kan oplyse, at der aktuelt er konstateret to tilfælde af covid-19 blandt beboerne på udrejsecentrene. De to beboere er overført til Udlændingestyrelsens beredskabscentre for smittede med covid-19.«

I Udlændingestyrelsen gør vicedirektør Grith Sandst Poulsen opmærksom på, at der ikke bare er tale om de første to beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård, men at det er de to første tilfælde overhovedet i asylsystemet under hele corona-krisen.

- Der er cirka 2.500 beboere samt ansatte fordelt på 14 centre. Udlændingestyrelsen og indkvarteringsoperatørerne har siden starten af krisen iværksat en lang række tiltag for at mindske spredningen af covid-19. Der er blandt andet indført stop for besøg i asylcentre og pause i alle ordinære flytninger mellem asylcentre. Der er særligt fokus på hygiejne og rengøring, og visse fællesområder er lukket ned. Spisning er henvist fra cafeteriaer til egne værelser, og der er opsat udstyr til fremme af hygiejne. Blot for at nævne nogle tiltag.

En række funktioner opretholdes, blandt andet adgang til sundhedsbehandling, udbetaling af ydelser og bespisning. Her er der indført særlige forholdsregler for at mindske smittespredning, skriver Grith Sandst Poulsen.

Hun er imponeret over, at så mange mennesker, der bor tæt sammen, er lykkedes med at overholde myndighedernes retningslinjer og undgå smitten i så lang tid.

- Nu har vi desværre fået to tilfælde, men der er alligevel grund til at anerkende den betydelige indsats, som både medarbejderne og beboerne på asylcentrene har gjort og fortsat gør, siger vicedirektøren.