Ny lov: Menighedsrådsvalget i gang med nye toner

Lokale menighedsråd er i fuld gang med at efterleve den nye lov for valg til menighedsrådene. I Ikast Sogn er valgperioden eksempelvis sat ned fra fire til to år

29. august 2020, 13.29

Efter corona-udsættelse blev lovpligtige orienteringsmøder op til meningshedsrådsvalget afviklet i alle sogne i Ikast-Brande. Her er det Ikast Sogn i Ansgarsalen i Kirkecentret. Foto: Jette Aaes

IKAST-BRANDE Landets sogne forbereder sig lige nu på menighedsrådsvalget midt i september. Men denne gang er ikke alt helt, som det plejer - hvis man altså ser bort fra den generelle og landsækkende udfordring i at finde kandidater nok.

I januar trådte en ny valglov i kraft, som betyder, at menighedsrådsvalget i år foregår på en ny måde for alle sogne.

En ændring, der får valget til at lægge sig tættere op ad eksempelvis valg i foreningslivet.

Omkostningsfrit at møde op

Som tidligere indledes valget med et offentligt orienteringsmøde, som imidlertid ikke længere danner grundlaget for de endelige kandidatlister.

- I aften er det helt omkostningsfrit at møde op. Ingen risikerer at havne på en valgliste, indledte Kurt Tolstrup for nyligt orienteringsmødet i Ikast Sogn i Ansgarsalen i Kirkecentret i Ikast.

Her har han i 20 år siddet i meninghedsrådet - de seneste otte år som formand.

Som i alle øvrige sogne brugte han sammen med enkelte nuværende medlemmer orienteringsmødet til at berette om arbejdet i menighedsrådet.

Blandt andet omfanget af tid, af ansvarsområder, udvalgsarbejde og et indblik i den økonomi, meningshedsrådet også står til ansvar for.

Samtidig brugte Ikast Sogn aftenen på at involvere deltagerne. De godt 45 fremmødte blev inddelt i grupper, som livligt diskuterede visioner og muligheder for det kirkelige arbejde i sognet. Blandt andet om drop-in-dåb er en farbar vej, om præsteboligerne bør sælges, eller om selve kirkegården skal inddrages mere aktivt i kirkelige handlinger.

Modpol til halloween

- Torvet fungerer godt til friluftsgudstjenester, men hvorfor ikke i forbindelse med Allehelgensaften skabe et aftensangsarrengement på vores smukke kirkegård som modpol til det amerikaniserede halloween, vi bliver bombarderet med overalt, lød det blandt andet fra en af grupperne i den fælles plenum-snak.

Orienteringsmødet i Ikast Sogn blev på linje med orienteringsmøderne i de øvrige sogne i Ikast-Brande-området afviklet lige op til deadline.

Ifølge den ny lov skulle mødet være fundet sted 12. maj i samtlige sogne. Men på grund corona blev der dispenseret for det krav, så orienteringsmøderne senest skal finde sted i morgen, fredag 21. august.

I perioden frem til valgforsamlingen bliver trukket i arbejdstøjet for at sikre personlige kandidater nok til et fuldt menighedsråd. Eller ligefrem til et kampvalg. Derfor blev alle deltagere på orienteringsmødet bedt om selv at overveje at stille op - eller bruge de kommende uger på at granske deres netværk for nye potentielle kandidater inden valgforsamlingen for alle sogne 15. september.

- Jeg synes, at det giver meget bedre mening, at vi mødes så forholdsvist tæt på valgforsamlingsdatoen. Nu ved folk, at tiden nærmer sig, og de har input og informationer fra i aften friske i hukommelsen. Det virker mere demokratisk end en lang periode fra maj, hvor folk skyder det i baghovedet, siger Kurt Tolstrup.

Formand genopstiller ikke

På mødet i Ikast meddelte omkring halvdelen af medlemmerne i den 13 personer store bestyrelse, at de efter flere perioder har valgt ikke at genopstille. Blandt dem også formanden Kurt Tolstrup, der mener, at de 20 år rækker for hans vedkommende.

Den øvrige halvdel af det siddende menighedsråd tilkendegav, at de enten genopstiller eller overvejer det.

Flere af dem muligvis fordi Ikast Sogn har benyttet sig af en mulighed i den nye lov for at ændre valgperioden fra fire til to år.

- For mange virker to år som en mere overskuelig periode. Jeg ved, at den beslutning allerede har fået enkelte, der overvejede at gå ud, til at tage en tørn mere. Desuden fornemmer jeg også, at de to år for nogle af de potentielle kandidater indvirker positivt på deres overvejelser om at stille op, siger Kurt Tolstrup.

Som valg i foreningslivet

Orienteringsaftenen i Ikast blev rundet af med endnu en opfordring til at byde ind - enten som kandidat eller med nye kandidater til valgforsamlingen.

Den nye valgform tager udgangspunkt i, at valg til de nye menighedsråd kommer til at foregå som et personvalg ved valgforsamlingen, og dermed ikke som tidligere som et afstemningsvalg mellem to eller flere lister. Dermed minder formen mere om det, mange kender fra valghandlinger i foreningslivet

På valgforsamlingen møder kandidaterne op, får mulighed for personligt at præsentere sig, og så vælges der ved skriftelig, hemmelig afstemning - i Ikast må man stemme på syv personer.

Kandidater mangler stadig

Ifølge Landsforeningen af menighedsråd skal den nye form blandt andet være med til at sikre den demokratiske legitimitet i folkekirken - gennem den åbne og gennemsigtige debat mellem kandidaterne og folkekirkemedlemmerne på valgforsamlingen.

Foreløbig går alt efter den nye plan og lov i Ikast-Brande-området, hvor samtlige sogne, når torsdag aften slutter, har holdt orienteringsmøder.

I Ikast med tilfredshed - og positive forhåbninger, selv om lovændringen ikke umiddelbart har betydet, at det vælter ind med nye kandidater.

- Ikke endnu i hvert fald. Der skal stadig kæmpes for det. Men foreløbig tænker jeg, at den nye form er en god måde at gøde jorden på i forhold til nye kandidater. Jeg er fortrøstningfuld, siger den afgående formand efter første afdeling af den reformerede valghandling.

Visioner for kirkens arbejde og rolle blev diskuteret livligt under orienteringsmødet i Ikast. Foto: Jette Aaes
En af deltagerne i orienteringsmødet, Jes Peter Hansen, fik fra sidemændene opfordring til at stille op til menighedsrådsvalget, men afviste venligt men bestemt. Foto: Jette Aaes