Tilfredshed med skolesamarbejde

Udgivet:05. december 2019, 12.30

Læsetid:2 minutter

Bording Skole. Foto: Christian Sjurman

4 år siden

Ejstrupholm I forbindelse med Ikast-Brande Kommunes udarbejdelse af en skolestrategi for årene 2016-2019 blev der truffet aftale om samarbejdsflader mellem skolerne i henholdsvis Nørre Snede/Ejstrupholm og i Bording/Engesvang.

Samarbejdet skal, som det hedder, »være forankret på bestyrelses- og ledelsesniveau og skal fremme synergi f.eks. omkring fælles eller koordineret administration, bygningsdrift, IT, undervisningsopgaver mv.«

Samarbejdet evalueres hvert andet år af Børne- og undervisningsudvalget og det samlede byråd, og indtil videre er erfaringerne næsten entydigt positive.

Overordnet set er målet med samarbejdet at understøtte alle børns trivsel og læring. Samarbejdsfladerne skal både være bæredygtige og opleves meningsfulde og understøtte ledelsernes og medarbejdernes arbejde og mulighed for sparring.

De to samarbejder bliver fremhævet som værende givtige med to forskellige begrundelser: I Nørre Snede og Ejstrupholm fremhæves det, at det formaliserede samarbejde har givet skolelederne en samhørighed som nye ledere i kommunen. I Bording og Engesvang har en aftale om ledelsesmentorordning mellem skolelederne givet samarbejdet et mere grundigt fundament. Begge steder er konklusionen, at samarbejdet har givet et mere trygt ledelsesrum at søge sparring i.

Koordinerede ringetider

Videndeling og sparring omkring skoleårets planlægning, organisering af valgfag og fælles feriepasning i SFO'erne nævnes som andre fordele, og eftersom skolerne i Nørre Snede og Ejstrupholm betjenes af den samme skolebusrute, har de koordinerede ringetider.

For medarbejderne har gevinsterne været samarbejde og sparring mellem de forskellige vejledere på skolerne inden for læsning og matematik, og pædagogerne på Nørre Snede og Ejstrupholm skoler har kunnet bruge hinanden til at finde deres rolle som skolepædagoger efter den seneste skolereform.

Eleverne har haft glæde af en række fælles arrangementer på tværs af skolerne i form af idrætsdage, skolekoncerter, faglige oplæg samt SSP-arrangementer for eleverne i 7. og 8. klasse og deres forældre.

Til gengæld har man opgivet at afvikle valgfag på tværs af skolerne, idet eleverne på den ene skole hver gang gik glip af en lektions undervisning på grund af transport.

Samlet set konkluderer de fire skoler ifølge redegørelsen til Børne- og undervisningsudvalget, at det gensidige samarbejde fungerer godt og bidrager positivt til at drive skole. De primære årsager er dels, at de geografisk ligger tæt på hinanden, dels at skolerne har tilnærmelsesvist samme elevtal og dermed driver skole på nogenlunde samme vilkår.