Nyt boligområde på vej

Udgivet:03. juli 2023, 18.00

Læsetid:1 minut

Det er dette område, der får en lokalplan. Skitse: Ikast-Brande Kommune

3 måneder siden

Ejstrupholm Udviklings- og erhvervsudvalget har på sit seneste møde besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan, der åbner op for muligheden for etablering af et nyt boligområde i den østlige del af Ejstrupholm.

Der er tale om et areal øst for Ahornvej, og der er planlagt i alt 34 boliger, fordelt på 28 rækkehuse samt seks parcelhuse.

Arealet afgrænses mod nord af marker og et mindre stykke fredskov, mens der mod syd er enkelte boliger samt Den skæve Bane. Mod vest ligger der et eksisterende parcelhusområde.

Bygherren lægger i sit oplæg op til det nære fællesskab i den kommende bebyggelse. Blandt andet er der planlagt et fælleshus centralt i den sydlige del af området. Her vil der blive plads til fællesspisning og andre aktiviteter, som de nye beboere arrangerer.