Nytårshilsen fra Ældrerådet

Udgivet:01. januar 2020, 08.24

Læsetid:3 minutter

Ældrerådets formand Birgit Worm. Foto: Privatfoto

Af Ældrerådet, Ikast-Brande Kommune Sendt af formand Birgit Worm

3 år siden

Ikast-Brande Det der har fyldt mest i arbejdet er konsekvensen af kommunens økonomi set i et politisk perspektiv. Det der har fyldt mindst, er de etiske og moralske drøftelser i forhold til de borgergrupper der rammes hårdest. Ældrerådet vælger fokus på de ældre og især de ældre, som har særlige udfordringer.

Der er sket besparelser på besparelser og alle følgevirkningerne er endnu ikke nået ud i lyset. For eksempel sidste skud på stammen i forhold til praktisk hjælp, som er rengøring. Nu må skabs- og hvidevarelåger ikke tørres af, ej heller må der vandes blomster. Disse kan man tænke er små ting, men får en større betydning, når de lægges sammen med tidligere reduktioner. Sammenholder man hele ydelsen i praktisk bistand, som er hjælp til at holde det i hjemmet i begrænset areal, som man ikke selv kan, kan det blive svært psykisk at være borger og se sin stue og køkken blive mere og mere forkommen.

Derudover er indsatserne på plejecentrene, der var sat i gang af Værdighedsmidlerne for de flestes vedkommende bortfaldet, da midlerne smuttede i kommunekassen. Pengene er ikke længere øremærkede til ældreområdet og kan derfor disponeres frit af Byrådet.

Der tales om de udfordrede borgere, som er de fulde af ressourcer.

Ældrerådet mener, flere af besparelserne vil ramme kommunen som en boomerang i forhold til ensomhed og forebyggelse af indlæggelser og sygdom.

Anvendelse af teknologi

Den teknologiske udvikling foregår med lynets hast. Det er på tide at tage de etiske drøftelser om, hvad man vil bruge af teknologi og hvordan, så der sker en afklaring af udbytte for borgere og kommune både de etiske faglige og økonomiske. Hvis ikke det sker, er der stor risiko for at det bliver tilfældighederne der kommer til at råde, da der er store økonomiske og private interesser på spil. I værste tilfælde tages administrative beslutninger om anvendelse af nye teknologier for at spare penge og tid uden der er brugt tid til afklaring af hvad man som kommune vil byde borgerne.

Teknologitoget buldrer derudad. Vi er allerede bagud med at drøfte, hvem skal det gavne og hvordan? Man skal glæde sig over udviklingen og de muligheder ny teknologi giver af lettelser, men sund skepsis er vigtig. Digitalisering er et tveægget sværd, der gavner nogle og ekskluderer andre. Man fratages sin selvstændighed, når man bliver afhængig af andres hjælp.

Nye og anderledes boligformer

Der er kommet øget opmærksomhed og efterspørgsel på andre boligformer. Ældregruppen vil ikke længere bo i de mindre nuværende ældreboliger på 65m2. Der efterspørges andre boformer. Der viser sig, at de der bor i boliger, der giver muligheder for sociale fællesskaber øger livskvalitet og mindsker ensomhed samt afhængighed af offentlig hjælp. Forskellige boformer findes i dag i og omkring de største byer i Danmark. Ældrerådet er nysgerrig på, om lignende vil være en mulighed i vores kommunes største byer.

Fremad drømmer Ældrerådet om, at de politiske processer og handlekraft giver reel mulighed for borgerinvolvering, på den måde kommer den omtalte Hedekraft i de politiske visioner i spil.

Er vi nu ved at miste noget meget værdifuldt i kommunen, hvor det er blevet økonomi først og menneske sidst. Ældrerådet mener, det kan gå hånd i hånd.

Hvis frivilligheden skal vokse skal der handling bag ordene. Ældrerådet ønsker for alle frivillige mere plads både fysisk og hvad anerkendelse angår. Frivillige skal understøttes og leder sig selv.

Tak til samarbejdspartnere for inspirerende samarbejde i den forgangne periode. Ældrerådet sender hermed de bedste ønsker for det nye år.