Pædagog-uddannelsen rygraden i velfærdssamfundet

Ikast-Seminariet dimitterede et hold nye professionsbachelorer til pædagoger

3. februar 2015, 04.34

Dimission for de nye pædagoger, på VIA University College i Ikast....

IKAST - Pædagoguddannelsen er rygraden i det danske velfærdssystem. Derfor kan I rette rygge og være stolt af jeres uddannelse.

Sådan konkluderede uddannelsesleder på seminariet i Ikast (VIA University College), Sten Jensen Muff, da han forleden dimitterede et nyt hold professionsbachelorer til pædagoger fra seminariet.

Der var traditionen tro lagt op til en festdag for dimittenderne og deres pårørende, og i følge Sten Muff med god grund.

- I kan med god samvittighed rette ryggen og løfte hagen. Både uddannelsen og den tidligere minister for uddannelse og forskning kalder pædagoguddannelsen for - rygraden i det danske velfærdssystem. Der er et højere mål med at uddanne sig til pædagog, og i det perspektiv forpligter det at uddanne sig til pædagog. Pædagoguddannelsen er grundstenen i den danske velfærdsmodel, hvor pædagoger repræsenterer både viden, værdier, færdigheder, kompetencer og tradition, der alle er vigtige ingredienser i vores opfattelse af den myndige og selvstændige borger, ligesom for relationen mellem professionelle og borgere i det danske samfund. Det er en vigtig opgave at arbejde i den professionelle relation mellem mennesker, i et fagligt fællesskab og til gavn for de mennesker, der er en del af den pædagogiske sammenhæng. At gøre en forskel. Det er en smuk tanke at kunne gøre en forskel for et andet menneske, sagde Sten Muff, der konstaterede, at der er rigtig mange krav til en professionsbachelor til pædagog.

Menneske i din hånd

- Kravene fra uddannelsen afspejler velfærdssamfundets krav. Vi udvikler vores uddannelse i samarbejde med praksis - og med forskningen i ryggen. Mange af jer kan bevæge jer ubesværet på et akademisk niveau, som overstiger kravene til bachelorniveauet, sagde uddannelseslederen.

- Jeg håber du på din rejse fremad vil tage imod invitationerne i det pædagogiske arbejde, uanset hvad du arbejder med i den pædagogiske praksis, så tag imod de invitationer børn, unge og/eller voksne kommer med. Vær inviterende, prøv at give det stemme. Og er du på en arbejdsplads, hvor holdninger og værdier stemmer med dine værdier, så - prøv at parkere dine holdninger og i stedet reflektere over praksis og gør en forskel - du holder noget af et andet menneske i din hånd ...

Talerne denne dag blev traditionen afbrudt på festlig vis af et hold nuværende studerende, der underholdt med festlig stomp fra scenen, inden man overlod talerstolen til formand for uddannelsesvalget i VIA Pædagoguddannelsen, daginstitutionschef i Ikast-Brande, Merete Villsen.

Arbejdsliv presset af økonomi

- Til lykke med jeres eksamen, men husk på at uddannelsen ikke hermed stopper. Livet er én lang uddannelse, sagde hun til de studerende, men kunne ikke desværre love guld og grønne skove på jobmulighederne.

- Kommunerne er voldsom pressede på økonomien, og jobmulighederne hænger ikke på træerne. Men gør jer umage og gi' det en skalle, brug jeres faglighed, sagde Merete Villsen.

- Pædagoglivet kan være hårdt. I er selv værktøjet i jeres arbejde, I er i spil som menneske i relationen med andre mennesker. Men I kan være med til at gøre en forskel, være med til at gøre verden til et bede sted, og I har en stor rolle at spille. Også på folkeskoleområdet med den nye skolereform.

To af eleverne var sat til at holde en elevtale. Men Mikkel Høst Carlsen og Michael Fløe Lamp havde i stedet produceret en hylende morsom film om seminariets skjulte »hemmeligheder« - som fik de forsamlede i salen til at bryde sammen af grin flere gange.

Derefter var det tid til den obligatoriske uddeling af eksamensbeviser - med efterfølgende reception.

Og sikkert for de fleste dimittenderne en fest til langt ud på natten ...

Dimission for de nye pædagoger, på VIA University College i Ikast....
Dimission for de nye pædagoger, på VIA University College i Ikast....
Dimission for de nye pædagoger, på VIA University College i Ikast....
Dimission for de nye pædagoger, på VIA University College i Ikast....