DET ER DIT VALG - KV21

Læserbrev: Ulkær Mose og Karstoft Ådal

15. oktober 2021, 11.42

LÆSERBREV Politikkerne arbejder, som om de små samfund skal afvikles. Huspriserne er lave, borgerne bliver stavnsbundet til disse møllenære områder og deres lånemuligheder forringes. Skolerne bliver på sigt afviklet, da ingen yngre med børn flytter til området, og til sidst ender det med at gode yngre skatteborgere vælger at bosætte sig et område med fred og idyl, uden vindmøller plastret til i deres nærområde.

Det vil ende med, at kommunen skal nedrive faldefærdige bygninger, den manglende skatteindtægt vil til sidst blive en katastrofe for kommunen, da vindmøllerne ikke er en indtægt for kommunen, mange projekter bliver solgt til skattetænkende firmaer, som ikke er skattepligtige i Ikast-Brande Kommune. Endda ser man projekter på tyske hænder.

Nye Borgerlige er ikke modstandere af alternative energiformer, men vi vil arbejde på, at borgerne er med i idegrundlaget, måske endda være en positiv medspiller. Et vindmølle/solcelleområde skal udarbejdes af kommunen.

Områderne som bliver udlagt til alternative energiformer, skal ikke være en politisk beslutning, hvor et byrådsmedlem ud fra egen overbevisning om, at den eneste løsning er vindenergi, eller som kender vedkommende, der er klar til at opstille møller, men en beslutning, hvor borgerne føler de er medinddraget, det kan være økonomisk eller fokus på personer, der er positive for, og ønsker energi fra naturen og ikke har noget mod at have en mølle eller andet miljøenergi i baghaven.

Vi føler det som et overgreb på de familier, hvis ejendomsret er blevet krænket. Deres bolig er usælgelig eller skal sælges til en lav pris, så de ikke har råd til en ny bolig.

Jeg forstår, hvis borgerne mister tiltro til politikere og kommunen, som hverken kan eller vil lytte og mener, at vi bare skal vænne os til møllerne. Politikerne lover, at de vil støjmåle ved boliger, men når først møllerne er oppestillede, er oplevelsen, at de hopper fra og siger, at beregninger fra visualiserings rapporterne er mere sikre.

Vi er da samtidig glade for, at der findes en vindmøllefabrik med mange arbejdspladser i kommunen, og ja, selvfølgelig skal vi også sørge for, at fabrikken har sin fremtid i Danmark. Det kan være infrastruktur eller tilskud til forskning i opbevaring af overskudsproduktion, da Danmark i forvejen er et transitland for strøm.

Derfor skal der ikke være mølleparker på bekostning af, at politikkerne affolker vores små landsbyer. Lukker vores skoler, kultur, idræt, købmanden i de mindre samfund.

De jyske vindmøller står stadig oftere stille på foranledning af Tyskland. Mølleejerne får penge af tyskerne for den strøm, de ikke kan få lov at producere, så de protesterer ikke. Vi forbrugere derimod burde protestere. Vi giver 3,9 milliarder kroner hvert år - tendensen er stigende - til opstilling af nye vindmøller, der får mindre og mindre at lave. Det virker meningsløst.