Teologi er også for helt almindelige mennesker

6. oktober 2020, 15.05

bibel bøger bibler

KURSUS Viborg Stift udbyder nu 35 pladser på det populære kursus ”Teologi for voksne”. Kurset strækker sig over tre år med otte undervisningsdage med start 9. januar 2021.

Teologi for Voksne er for alle interesserede – uanset om man er kirkegænger, menighedsrådsmedlem, ansat ved en kirke eller bare nysgerrig på kristendommens verden. Emnerne på de otte undervisningsdage i 2021 omfatter blandt andet Det Nye Testamente, Det Gamle Testamente, kirkehistorie, diakoni, sjælesorg – og vejen fra oldkirke til folkekirke. Blandt underviserne er biskop Henrik Stubkjær, tidligere biskop Karsten Nissen og Kirsten Thyssen, der er provst i Herning Søndre Provsti.

Kuret arrangeres i samarbejde mellem Viborg Stift og Viborg Folkeuniversitet. Man kan læse mere om Teologi for Voksne på Viborg Stifts hjemmeside, hvor man også kan finde et link til tilmelding.