PET-chef: Rusland udgør den største trussel mod Danmark

Spionagetruslen mod Danmark er steget markant, og den største trussel kommer fra Rusland, siger PET-chef.

Udgivet:13. januar 2022, 10.34

Læsetid:2 minutter

Anders Henriksen, kontraspionagechef hos Politiets Efterretningstjeneste, peger på Rusland, som den største trussel mod Danmark lige nu. (Arkivfoto)

/ Ritzau /

1 år siden

KØBENHAVN Spionagetruslen mod Danmark fra fremmede lande er de seneste år steget markant, viser en ny rapport fra Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Nye aktører er kommet til i Danmark, men øverst på listen står en gammel kending.

- Det er vores vurdering, at lige nu udgør Rusland den største trussel mod Danmark og Rigsfællesskabet, siger Anders Henriksen, der er kontraspionagechef hos PET.

Afdelingen for kontraspionage afdækker og imødegår fremmede staters efterretningsaktiviteter.

- Det, vi viser i rapporten, er, at der er en markant trussel fra fremmede staters efterretningsvirksomhed mod Danmark.

- Med efterretningsvirksomhed mener vi primært spionage, men vi tænker også på påvirkningsvirksomhed, mulig udførelse af viden til brug for masseødelæggelsesprogrammer og fremmede direkte investeringer, siger Anders Henriksen.

Den første del - spionage i traditionel forstand - praktiserer Rusland i Danmark, fortæller PET-chefen.

- Vi ser en kombination af flere virkemidler, som russerne bruger. Vi ser, at de har efterretningsofficerer fysisk i Danmark. De har til formål at indhente oplysninger og videregive dem til de russiske efterretningstjener.

- Så ved vi, at Rusland gør brug af cyberangreb og cyberspionage i stor stil og tit gør brug af de her virkemidler i kombination af hinanden.

Anders Henriksen beskriver Ruslands interesser i Danmark som "mere klassiske spionagemål". Rusland er eksempelvis interesseret i Danmarks politiske position og holdninger på udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.

- De interesserer sig for forsvarspolitik. De interesserer sig for vores medlemskab af organisationer som Nato, EU og FN. Vi ved også, at Rusland interesserer sig for teknologi, siger han.

PET kan konstatere, at der er interesse for danske embedsfolk fra blandt andet Rusland, men kan ikke udtale sig om, hvorvidt der har været forsøg på hvervning.

- Det er vigtigt for os, at man er bevidst om, at der er en trussel derude, hvis man eksempelvis sidder i centraladministrationen. Vi vil gerne have, at man gør sig nogle overvejelser om, hvorvidt det område man sidder med, kan være af interesse for fremmede stater.

- Generelt er udfordringen, at vi skal have rustet samfundet endnu bedre til at håndtere spionagetruslen, siger Anders Henriksen.

Han kan dog ikke kommentere, om truslen fra Rusland er blevet større de senere år.

Rapporten fokuserer også på truslen fra Kina. Men her er der tale om en anderledes aktør.

- Kina gør brug af væsentlig flere midler end Rusland. Kina er rigtig god til at operere i gråzoner mellem lovlige og ulovlige aktiviteter.

- Det er vores vurdering, at Kina i de her år går benhårdt efter at tilegne sig viden om forskning og teknologi især.

Konkret peger Anders Henriksen på, at det er PET's opfattelse, at "der kan være en trussel mod især visse danske universiteter og forskningsinstitutioner" fra Kina.

/ritzau/