Turistforening videre efter mavepuster

Turistchef efterlyser et fyrtårn, der kan trække turister til

13. april 2016, 05.57

Turistchef Jette Nielsen ser gerne, at Ikast-Brande Kommune får en plan for turismen samt et fyrtårn, der kan trække dem til. Foto: Henrik Ole Jensen

turisme Der har været generalforsamling i Ikast-Brande Turistforening, hvor man så småt er ved at genvinde pusten efter sidste års budget, hvor foreningen af byrådet blev beskåret med 100.000 kroner.

Det er sket samtidig med en flytning fra stationsbygningen til det gamle rådhus i Storegade.

Turistforeningens formand Lars Andresen kom i sin beretning ind på de fokusområder, som den lokale turistforening har haft i bestræbelserne på at lokke flere gæster til kommunen.

Det helt store hit har været pakketure.

- Vi kan konstatere, at Hærvejsprojektet har skabt interesse for og synlighed omkring vandring og cykling i smuk natur, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at støtte op om kommende aktiviteter. De fælles anstrengelser ser heldigvis ud til at bære frugt. Der var midt på året solgt flere end 100 pakketure, sagde Lars Andresen, der tilføjede, at denne regionale succes havde medført, at man også lokalt havde arrangeret to dages vandreture fra Vester Palsgaard Skovmuseum til Øster Nykirke.

Han kom også ind på de mange steder, hvor foreningen har deltaget for at markedsføre Ikast-Brande som turistkommune.

Markedsføringen sker også gennem turistforeningens hjemmeside samt de 15 infostandere, der er opstillet rundt om i kommunen samt i ankomstområdet i Billund Lufthavn.

Fyrtårn efterlyses

Turistforeningens formand rettede i øvrigt en stor tak til turistchef Jette Nielsen samt hendes medarbejdere, ligesom han betonede, at det er nødvendigt at få flere medlemmer.

Man er i øjeblikket på 188 medlemmer, hvoraf de 24 kom til i årets løb.

Efter beretningen tog turistchefen over, og Jette Nielsen kom i sit powerpoint-indlæg ind på styrker og svagheder ved den lokale turisme.

Styrkerne er en flot og varieret natur, masser af kunstværker i det offentlige rum, godt image som sports- og erhvervskommune samt beliggenhed midt i Jylland.

Blandt svaghederne pegede hun manglende strategisk fokus på turismen samt manglende ressourcer til området. Desuden efterlyste hun nogle fyrtårne, der ville gøre Ikast-Brande mere kendt blandt turisterne.

Jette Nielsen efterlyste i den forbindelse en strategiplan for de kommende år med hensyn til, hvad man fra lokalpolitisk side ønsker og forventer af turismen og undlod ikke at nævne, at for at opfylde det mål må der afsættes ressourcer, og ikke som det er sket lade turismen være offer for besparelser.

- Vi skal turde tænke store tanker, sagde turistchefen, der rundede af med at efterlyse idéer til lokale attraktioner, der kan blive et turismefyrtårn for kommunen.