Placeringen er valgt til ny specialskole i Ikast

Byrådet har besluttet, at en nyoprettet specialskole skal bygges ved siden af den nye Børneby Øster

20. november 2020, 05.00

Det er nu vedtaget i byrådet, at denne grund mellem Lysholt Allé og Grøddevej i Ikast både skal huse den nybyggede Børneby Øster samt en ny specialskole til børn med særlige behov. Foto: Thomas Vang Nielsen

IKAST - Det sker ikke så tit, at vi opretter en ny skole i Ikast-Brande Kommune. Men det gør vi faktisk nu.

Simon Vanggaard (DF), formand for børne- og undervisningsudvalget, var tydeligt glad, da byrådet behandlede en sag om at oprette et nyt tilbud til en gruppe børn med særlige behov.

Det drejer sig om børn med flere fysiske og psykiske handicap i svær grad. Det er børn, der lever med store bevægelsesvanskeligheder og syns- og hørenedsættelser i forskellig grad. De har svært ved at spise, og mange har epilepsi med hyppige krampeanfald.

Børnene har intet eller særdeles sparsomt talesprog, og de er helt afhængige af hjælp i dagligdagen - både til pleje og omsorg til at vedligeholde færdigheder og har i særlig grad brug for hjælp til at lære nye færdigheder.

De har brug for kørestol, ståstativ og motorisk træning. En del af dem har svært ved selv at holde hovedet og har derfor ofte brug for liggende aktiviteter. De har ingen eller meget sparsom afværgeteknik og vil ikke selv kunne rette sig op igen, hvis de falder sammen.

Lang tradition for taxature

En specialskole bygget målrettet til disse børn har længe stået på politikernes ønskeseddel, og byrådet var nu nået så langt i processen, at man skulle vælge mellem to placeringer.

Arbejdet begyndte i 2010, hvor der blev vedtaget en vision om, at børn skulle have et skoletilbud i deres nærmiljø.

Status på arbejdet med visionen er, at der allerede er skabt mange nye tilbud rundt på folkeskolerne i kommunen. Der har dog stadig hvert år været børn, der er blevet visiteret til et skoletilbud uden for kommunen, da der ikke har været et lokalt tilbud til børn med svært nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau.

- Vi har haft en lang tradition for at køre børn i taxa til blandt andet Vejle, Horsens og Herning. Det tager vi et opgør med, sagde Simon Vanggaard.

Bording eller Ikast?

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 er der afsat midler til byggeri af nyt skoletilbud. Spørgsmålet var derefter, hvor det nye skoletilbud skulle placeres.

To lokaliteter har været til drøftelse: Sammen med det nye byggeri af Børneby Øster eller sammen med specialtilbuddet i Bording.

Politikerne valgte den første model.

- I børnehaven har de gået i Børneby Øster, og nu hvor vi bygger en ny institution til Børneby Øster på Lysholt Allé, er det jo oplagt at bygge det nye skoletilbud ved siden af, sagde Simon Vanggaard.

Mens han udtalte sig som udvalgsformand, tog Trine Meldgaard Kristensen ordet på vegne at partiet.

- Vi er i Dansk Folkeparti ikke i tvivl om, at det er en god idé. Vi har at gøre med en gruppe børn, hvor vi skal sigte efter at give dem mest mulig kvalitet i hverdagen, sagde Trine Meldgaard.

Skolen bør have eget navn

Kirsten York Helms talte på vegne af Konservative.

- Vi er også enige i placeringen, sagde hun og kom med et forslag:

- Det er vigtigt at signalere, at det er en skole og ikke bare en del af børnehaven. Vi kunne eventuelt arbejde på at give skolen sit eget navn.

Lotte Stoltenborg (FL) sagde også god for placeringen - men gav udtryk for en undren.

- Vi talte om, at det var vigtigt a få Handicaprådet i spil vedrørende hvilken af de to placeringer, vi skulle vælge. Jeg kan ikke mindes, at det er sket, sagde hun, hvorefter Simon Vanggaard straks tog ordet.

- Handicaprådet blev informeret allerede før sommerferien, og de har ikke haft nogen indvendinger, sagde Simon Vanggaard og tilføjede:

- Nu skal vi til en proces, hvor vi skal planlægge de nærmere detaljer, og her er Handicaprådet også med. Så jeg må sige, at de i høj grad har været og er involveret i arbejdet med den nye skole.

Et lille antal elever

Målt på antal elever bliver det en ganske lille skole. Gennem de seneste år har der årligt været to-tre børn, der er blevet visiteret til eksternt undervisningstilbud - typisk til en specialskole i Herning. Det vil sige, at der over en 10-årig periode forventes at være 20-30 børn alene i målgruppen.

Men små, trygge og velkendte rammer er netop, hvad børnene har behov for. Derfor skal den nye skole opbygges som et meget specialiseret tilbud, hvor der ikke skelnes mellem skole og fritid.

Det er de samme lokaler, børnene skal være i hele dagen og med mange af de samme voksne. Det betyder, at der er større behov for, at faglokaler kan komme ud til eleverne, end at eleverne skal flyttes rundt.

Målgruppen vil for eksempel ikke have glæde af at komme i et ikke-kendt musiklokale, men skal have instrumenterne ud i det kendte lokale. De skal undervises ud fra tegn-til-tale, som en kommunikationsform, der ikke kræver automatiseret talesprog.

Ingen bliver tvunget til skifte

I skoletilbuddet indgår fysisk træning af ergo- eller fysioterapeut i perioder af året.

Personalesammensætningen vil derfor skulle bestå af flere forskellige faggrupper, hvor læreruddannet personale har ansvaret for den fagfaglige undervisning i tæt samarbejde med andet pædagogisk personale, mens ansvaret for den motoriske træning ligger hos ergo- og fysioterapeuter.

Fordelen ved at placere specialskolen sammen med Børneby Øster vil på personaleplan være, at der er mulighed for, at personalet kan arbejde på tværs af børnehave, skole og SFO.

Ved sagens behandling i byrådet understregede borgmester Ib Lauritsen (V), at trygheden for børnene og familierne vægtes meget højt.

- Vi har hidtil ikke haft denne type skole. Den udvikler vi nu. Det betyder ikke, at vi begynder at hjemtage børn, der har en plads uden for kommunegrænsen. Det her er et nyt tilbud, som vi kan bygge rammen til, nu hvor vi alligevel skal bygge en ny børnehave, sagde Ib Lauritsen.