Læserbrev: Børnene er vores fremtid – Derfor skal vi sætte ind nu!

23. februar 2021, 07.04

Kirsten York Helms, byrådspolitiker Ikast-Brande, konservative.

LÆSERBREV Længe har vi fået meldinger om børn og unges mistrivsel som en følge af corona-nedlukningerne. Nu er der heldigvis et politisk flertal for at gøre noget ved det.

En undersøgelse af børns trivsel relateret til corona-undervisningen viser desværre, at unge er blevet mere triste, indelukkede og modløse af hjemmeundervisningen. Kirstens egne elever fortæller da også, at de savner deres venner, og den mere autentiske undervisning og nærhed.

Det sker selvom både forældre, lærere og pædagoger gør deres allerbedste. Og vi håber inderligt, at de unge snart får lov til at komme i skole igen.

Vi kan imidlertid ikke forvente, at vi om lidt kan fortsætte skolen, hvor vi sidst slap den. Alle har tabt noget i denne svære tid. Nogle mere end andre, og det har vi et ansvar for at rette op på.

Derfor er vi glade for, at et flertal i Folketinget har lavet en aftale på dette område. Her vil man frem mod sommerferien redde, hvad reddes kan, så vi ikke efterlader nogle børn på perronen.

Konkret afsættes 600 millioner kroner til både fagligt løft og trivsel. Der skal sættes ind med ekstra undervisning, to-lærer-ordninger, turboforløb og øget åbningstid i SFO’en.

Konservative har især kæmpet for flere penge til PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), så vi kan fange de børn, der særlig har været ramt af mistrivsel. De har brug for hjælp nu. De skal registreres, hjælpes og tilbage på rette spor.

Med den nye aftale giver vi også skolerne frihed til at afkorte skoledagene og helt droppe den understøttende undervisning. Det vil frigive timer for lærerne, som vi i stedet kan bruges til at sætte to lærere ind i klassen i stedet for en. Hvis alle skoler dropper den understøttende undervisning, som har vist sig ikke at fungere, vil det frigive timer svarende til 3.800 lærere.

På den måde vil vi hjælpe børn og unge videre.

Både for Danmark som helhed og lokalt for Ikast-Brande er dette en vigtig sag. Børnene er vores fremtid, og de er blandt andet virksomhedernes arbejdskraft. Både børnene selv, vi borgere og vores samfund har brug for, at dette år med corona ikke sætter sig varige spor hos vores børn.

Vi skal passe på vores guld.

Dina Raabjerg, folketingskandiat for konservative, Ikast.