Læserbrev: Midtbyen har brug for udviklingsplanen

15. april 2020, 16.00

Palle Høj, byrådsmedlem (V). Foto: Henrik Ole Jensen

LÆSERBREV På byrådsmødet i aftes behandlede vi ”Udviklingsprincipper for Ikast midtby”.

Vi havde i det hele taget mange udfordrende punkter på dagsorden, blandt andet er udviklingen i antal ledige steget med 263 lig 33,1 %.

Vi har masser af butikker, der er lukket og alle restauranter og pizzariaer må ikke have gæster. Mange lokale bakker heldigvis op om butikkerne og køber ”take-away” mad hos de lokale leverandører.

Det er meget imponerende, at en Facebook-side som ”Red Ikast” har 3.780 medlemmer, og der kommer fortsat flere til.

Selv om der er et lokalt sammenhold i vore byer, og rigtig mange gør det rigtige og køber lokalt, så vil vi stå med nye store udfordringer, når krisen er ovre.

Det vil vi også gøre i Ikast i forhold til vores midtby. Jeg er derfor meget bekymret for, hvordan vore butikker vil klare sig i midtbyen, og hvor mange butikker i midtbyen, der ikke kan klare sig igennem den nuværende krise.

Ikast midtby og udviklingsprincipper

Jeg er derfor glad for, at en arbejdsgruppe bestående af borgere og repræsentanter for foreninger og erhvervslivet i Ikast har fastsat udviklingsprincipper for Ikast midtby. Arbejdet med Ikast midtby har resulteret i hæftet: ”Ikast Midtby – udviklingsprincipper”, som nu er klar til at blive politisk godkendt til offentliggørelse. Arbejdsgruppen har således været med til at sikre, at planen i videst muligt omfang tager udgangspunkt i de udfordringer, der opleves af byens borgere og brugere, og i de lokale ideer og ønsker.

Fremtiden

Der ligger således en lang række gode forslag til, hvordan vi kan udvikle vores midtby i Ikast, og jeg er ret sikker på, at vi får brug for disse forslag til udvikle Ikast og vore andre byer i kommunen, når vi står med en ny realitet og hverdag, efter coronakrisen har lagt sig.

Vi får brug for at tænke nye tanker og lave nye byrum, så der bliver plads til oplevelser i byen, som arbejdsgruppen også lægger op til.

Vi skal videre

Vi skal videre efter den store coronakrise, vi står lige midt i. Derfor er jeg også meget glad for, at vi i Byrådet har vedtaget at fremrykke anlægsprojekter og investeringer for 145 mio. kr. og søge et lån hjem for at kunne gennemføre disse investeringer.

Det glæder mig, at vi fremrykker skolen i Brande, masse af mindre investeringer fra Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til haller og institutioner rundt i hele kommunen, LED-belysning, forlængelse af O. Vestergaard Poulsens Alle, institutionen Børnebyøster, gadelys fra Ikast til Herning, tag på Hyldgaardsskolen og mange andre mindre projektor, der vil komme vore lokale håndværkere til hjælp i en svær fremtid.

Jeg er sikker på, at vi kommer videre efter denne krise. Det bliver svært, og det vil tage lang tid, før vi er tilbage igen på et nogenlunde niveau, men jeg er optimistisk og tror, vi kommer videre også med en Ikast bymidte, der er meget udfordret lige nu.