Ny udligningsreform: Op mod 25 millioner kroner ekstra til Ikast-Brande

Borgmester Ib Lauritsen (V) betegner den nye kommunale udligningsreform som god for servicerammen i Ikast-Brande

5. maj 2020, 15.24

Ikast-Brande borgmester Ib Lauritsen (V) er tilfreds med udsigterne til godt 25 millioner kroner ekstra årligt med den nye udligningsreform. Foto: Henrik Ole Jensen

IKAST-BRANDE Stemmen var ikke til at tage fejl af. Det var en tilfreds borgmester Ib Lauritsen (V), der i går modtog nyheden forlig om en ny kommunal udligningsreform.

I følge de første lokale beregninger af den nye årlige fordelingsnøgle mellem kommunerne, står Ikast-Brande Kommune til at være sikret 25 millioner kroner ekstra hvert år. Hvor kommunen tidligere modtog 625 millioner kroner i kommunal udligning hvert år, stiger det beløb sandsynligvis til 650 millioner hvert år.

- Alt andet lige og efter det første udspil til reform, så er vi godt tilfredse, konstaterer Ib Lauritsen.

- Reformen er god for provisen, for vores område i Midtjylland og for Ikast-Brande Kommune, slår borgmesteren fast.

Vinder på reform

Han betegner samtidig reformen som meget teknisk, men sætter alligevel forholdsvis overskuelige forklaringer på kernen set fra hans stol:

- I hele forhandlingsforløbet har det tidligere årlige finansieringsbidrag på 3,6 milliarder kroner, som udover udligningen er blevet tildelt kommunerne, været en dark horse. Finanseringsbidraget er nu blevet permanent og dermed del af de varige midler i den årlige udligning. Det giver os i Ikast-Brande i alt godt 25 millioner kroner ekstra om året i det overordnede regnskab, som vi kan tilføre vores serviceramme for borgerene, siger Ib Lauritsen.

Kritik af timing

I alt skal 25 kommuner aflevere penge, mens de resterende 73 kommuner får tilført penge. De kommuner, der taber på den nye udligningsreform, får lov at hæve skatten.

Kommunerne København, Gentofte og Rudersdal står med reformen til at skulle aflevere mest - henholdsvis 465,7 millioner kroner, 164 millioner kroner

og 115,3 millioner kroner. Imens vinder Guldborgsund 120 millioner kroner og Vejle 115,7 millioner kroner mest på ændringerne i udligningen.

Fra flere sider - blandt andet fra kommuner, der står til at miste økonomiske bidrag - er reformen blevet kritiseret. Eksempelvis for dårlig timing i forhold til de usikre økonomiske udsigter i Danmark som følge af corona-krisen.

- Vi er overvejende rolige i forhold til de økonomiske konsekvenser. Statsministeren har fra dag et i corona-krisen sagt, at kommunerne bliver kompenseret for de ekstra udgifter, krisen påfører os.

- Det er klart, at corona-krisen generelt får voldsomme samfundsøkonomiske konsekvenser. Men derfor er timingen for reformen god, fordi vi nu har lagt os fast på en fordelingsnøgle i forhold til den situation, landet befinder sig i. Bliver landet ramt af besparelser, bliver Ikast-Brande Kommune også ramt. Det er klart. Nu ved vi, at hver overordnet national besparelse på en milliard kroner koster os syv millioner kroner. Derfor er de årlige ekstra millioner kroner, reformen tildeler os, også vigtige, siger Ib Lauritsen.

Vigtigt bredt forlig

Han peger desuden på det brede politiske forlig bag reformen som en vigtig faktor.

- Det er en klar styrke, at forliget er gennemført i fællesskab med blandt andre de to store kommunale partier, Socialdemokratiet og Venstre. På trods af politisk fnidder i forhandlingsfasen, har begge partier formået at sidde med ved forhandlingsbordet hele vejen. Det er vigtigt for stabiliteten i kommunernes økonomi, siger Ib Lauritsen.

Samtidig glæder Ikast-Brande-borgmesteren sig over, at hans indsats hen over efteråret med personlige samtaler med samtlige politiske udligningsordfører ikke har været forgæves.

- Jeg har ikke personlig andel i den nye reform udover, at man er nødt til at spille med, mens kampen er i gang, og at jeg ville gøre det samme igen i en lignende situation. Personlige møder har altid en værdi, men i det hele taget synes jeg, processen bag den nye reform har været god.