Lokalplan skrottes: Borgernes protest blev hørt

Politikere har lyttet til borger-bekymringer og skrottet forslag til lokalplan, der skulle åbne mulighed for et ressourcecenter

Udgivet:03. februar 2021, 07.13

Læsetid:2 minutter

Det var her, der var planer om at etablere et nedknusningsanlæg, men nu er forslaget til en lokalplan krøllet sammen og smidt i papirkurven. Foto: Flemming Thulstrup

Flemming Thulstrup
Journalist

2 år siden

GLUDSTED Den lokalplan, der skulle åbne mulighed for etablering af et nedknusningsanlæg på St. Nørlundvej 700 meter udenfor Gludsted, er nu droppet.

- Der var et borgermøde med et imponerende fremmøde, og siden har vi haft politiske drøftelser samt naturligvis set på de svar, der er kommet ind i forbindelse med høringen. Vi har lyttet, og det har medført, at forslaget til lokalplan vedrørende anlægget ved Gludsted trækkes tilbage, siger formand for teknik- og miljøudvalget Henrik Engedahl (V).

Han har sammen med adskillige byrådsmedlemmer lyttet til de mange protester vedrørende anlæggelse af nedknusningsanlægget. Lokalpolitikerne er blevet enige om at skrotte lokalplanen. Det sker, inden forslaget kommer til en egentlig politisk behandling.

Mange indsigelser

Forslaget til lokalplanen har været ude i høring, men den videre behandling indstilles altså, og lokalplanen vil ikke blive realiseret.

Protesterne er kommet fra borgere i Gludsted, Ejstrupholm og Smedebæk. Borgerne har fra begyndelsen frygtet en voldsom forøgelse af lastbiltrafikken samt forurening.

Der indkom ikke færre end 32 indsigelser i forbindelse med høringen, og disse indsigelser blev siden fulgt op af en indsamling af underskrifter, hvor 208 borgere med deres underskrift udtrykte deres protest mod planerne.

Den massive mur af protester har altså gjort så stort et indtryk, at man nu fra politisk side har valgt at krølle forslaget til lokalplan sammen og sende det til forbrænding.

Historien bag

I efteråret 2017 gik maskinstationen på Mosegården på St. Nørlundvej konkurs. Godt to år senere kom det så frem, at der var planer om at etablere et såkaldt ressourcecenter på stedet, og i slutningen af november blev der indkaldt til borgermøde. Det vakte alt andet end begejstring blandt de mange fremmødte, da det blev oplyst, at der kunne ventes omkring 30 lastbiler dagligt på de små veje omkring Gludsted. Lastbilerne var fyldt med byggeaffald og meget andet til centret, der skulle forarbejde affaldet med henblik på genanvendelse. Der var tale om tegl og beton, haveaffald og glas samt farligere sager som asbest og trykimprægneret træ.

Trods den dybe skepsis og bekymringen på borgermødet blev et forslag til en lokalplan udarbejdet, og dette forslag blev af såvel teknik- og miljøudvalg samt byrådet godkendt og herefter sendt ud i offentlig høring.

I forbindelse med høringen er der altså indkommet så mange relevante indsigelser, at et flertal i byrådet nu har ændret kurs og har besluttet at lade forslaget om en lokalplan til et ressourcecenter nær Gludsted forblive et forslag.