Øøøøjjj - det for børn

Stilfærdig indvielse af Engesvang Børnehus med et halvt års forsinkelse

3. september 2020, 15.00

- Det her var jo netop, hvad jeg drømte om, siger Camilla Nørgård, der står ved sin »ruin« omgivet af legende børn. Foto: Henrik Ole Jensen

ENGESVANG Jo ældre jeg bliver, desto oftere hænder det, at jeg ønsker mig tilbage til barndommens sorgløse dage.

Følelsen kom dukkede ganske automatisk i går, da jeg omgivet af legende børn gik gennem den gigantiske legeplads, der må kandidere til at være en landets største institutionslegepladser, fyldt med legeredskaber, kunstværker, der ligeledes er beregnet til leg samt et utal af gode emmesteder.

Og ved siden af denne drøm af en legeplads er der så opført en spritny kombineret vuggestue og børnehave - et smukt murstensbyggeri med klædelige facader i træ.

Alt i alt et univers, der kun kan gøre en misunderlig og ønske sig adskillige år tilbage og være barn i Engesvang.

For der var netop tale om den officielle indvielse af Engesvang Børnehus på Åboesvej.

Det blev faktisk allerede taget i brug midt i februar, men på grund af en velkendt virus, er selve indvilsen udskudt til nu.

- For at bruge en kliché kan byggeriet her vel sammenlignes med et eventyr. Man skulle så grueligt meget igennem, før det hele blev godt, sagde viceborgmester og formand for Børne- og Undervisningsudvalget Simon Vanggaard (DF).

Løse tagsten og vand

Han erindrede, hvordan han og udvalget tilbage i 2015 var på bustur til Engesvang og blandt andet besøgte børnehaven på Birkevej.

- Jeg ved ikke, om det var i den anledning, men vi stødte i hvert fald på spande, der samlede vand fra et utæt tag samt ståltråd, der skulle holde løse tagsten på plads. Det gjorde indtryk, kunne vieborgmesteren afsløre.

Faktisk gjorde det så meget indtryk, at Engesvang sprang flere pladser i køen over, hvad angår børnehavebyggeri, og i 2017 blev byrådet enige om, at der skulle et nyt børnehus til, der skulle gøre det ud for de tre forskellige institutioner, som Engesvang havde. Der blev afsat 25 millioner kroner til formålet.

- Jeg synes faktisk, at det er gået stærkt, og det er også mit indtryk, at den rigtige placering er blevet valgt, påpegede Simon Vanggaard.

Kunstværker integreret på legepladsen

I Ikast-Brande har man det princip, at man i forbindelse med nye kommunale byggerier afsætter to procent af byggesummer, der er øremærket kunstnerisk udsmykning, men hvad angår Engesvang Børnehus er denne procentsats langt overgået.

Fortjenesten er kommunens Kunstråd, der af flere omgange har banket på hos Statens Kunstfond og herfra modtaget sammenlagt i omegnen af en kvart million kroner ekstra at gøre godt med til kunst-installationer.

Pengene er gået til Rikke Ravn Sørensen, Nørrebro og Camilla Nørgård, Valby, der begge på hver sin måde har skabt kunstværker, der indgår som integrerede elementer i legepladsen.

Rikke Ravn Sørensen har skabt elementer i egetræ, der er hentet i Gjern samt gennemborede sten, der er hentet fra Isenvad, mens Camilla Nørgaard har skabt de ruiner fra tørvegravningstiden, som hun til sin overraskelse ikke stødte på, da hun kom til Engesvang. Ruinerne er blandt andet opført af kampesten fra nærområdet, mursten fra det tidligere rådhus i Brande, ligesom hun også har holdt indsamling blandt de lokale for at få materialer til »ruinen« på legepladsen.

- Og så kan man jo hente sten og andet på genbrugspladsen her i kommunen, udbrød ruinkunstner, der var lykkelig over at se sit værk i den grad i brug af fantasifulde børn, da der var rundvisning i forbindelse med indvielsen og ferniseringen af kunstværkerne.

Oversvømmet parkering

I forbindelse med selve ferniseringen havde formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Helle Mathiesen (V) skilte med, der skal sættes på værkerne.

Lederen f Engesvang Børnehus Rudi Horsager Mikkelsen kunne berette om en rimelig vanskelig start for institutionen.

Således stod hele legepladsen under vand, da børn og ansatte rykkede ind, og det betød, at børnene blot kunne betragte alle herlighederne indefra, og derpå fulgte så hele corona-problematikken. Samtidig har kulturen fra tre institutioner skulle samles i en enkelt, hvilket naturligvis også har krævet sit.

- Alle har dog klaret det, og vi har fundet en hverdag. Det her er et enormt dejligt sted, konstaterede lederen, der også rettede en varm tak til forældrekredsen. De stod parat, da tre institutioner i løbet af en uge skulle pakkes ned og hele molevitten flyttes til Engesvang Børnehus.

Forældrene havde i øvrigt i forbindelse med indvielsen samlet sammen og overrakte en check på godt 5000 kroner, der skal bruges til legetøj til børnene.

Dem er der i øjeblikket omkring 100 af.

Engesvang Børnehus er normeret til 130 børn.

Men intet er så godt, at der ikke kan findes noget, der måske ikke helt spiller.

Og når det drejer sig om Engesvang Børnehus, er den for tiden helt gal på parkeringspladsen, der er omdannet til en mindre udgave af Bølling Sø.

Den seneste tids regn og dermed regnvandet fra Gl. Kongevej er havnet og for en stund »parkeret« på ja netop parkeringspladsen.

Engesvang Børnehus er smukt og harmonisk byggeri, der falder fint ind i omgivelserne. FOTO: HENRIK OLE JENSEN
Rikke Ravn Sørensen ved nogle af sine installationer, som hun har kaldt »Cirkulær fortælling«.
Parkeringspladsen er omdannet til en mindre udgave af Bølling Sø.
- Det er et enormt dejligt sted, siger Rudi Horsager Mikkelsen, der er leder af Engesvang Børnehus.
Legepladsen, der hører sammen med Engesvang Børnehus, er helt enorm og fyldt med elementer, der må glæde ethvert barnehjerte.