Buurtzorg-modellen - svar til Frank Heidemann

25. november 2019, 11.15

Henrik Kraglund, Fælleslisten. Foto: Henrik Ole Jensen

Debat Er du overhovedet en ægte socialdemokrat, Frank - en af dem, som Mette Frederiksen kan regne med? For se engang her:

»Tillid, Faglighed, og Arbejdsglæde« med undertitlen »En selvstyre-reform for den offentlige sektor« er Socialdemokratiets/Mette Frederiksens 32-siders 2018-valgoplæg og bidrag til reformarbejde i den offentlige sektor.

Her står blandt andet: »Tiden er inden til et sporskifte i den offentlige sektor. Vi skal væk fra illusionen om, at vores velfærd kan styres som en virksomhed. Og vi skal en gang for alle opgive ideen om, at god velfærd skabes ved, at politikere og embedsmænd regulerer den offentlige sektor ned i mindste detalje...Vi vil sætte selvstyre i stedet for New Public Management...Vi skal have mindre detailstyring og en mere klar ansvarsfordeling i den offentlige sektor... Det skal give større arbejdsglæde. Forbedre kvaliteten af vores velfærd. Kort sagt: Vi vil give velfærdsinstitutionerne mere selvstyre«

Det er præcis det, Buurtzorg-modellen kan opfylde. Modellen sætter borgeren og borgerens netværk i centrum ved at sikre, at både sygepleje og hjemmehjælp leveres af kvalificerede teams, som inkluderer både sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere i selvstyrende teams. Plejepersonalet får altså stor selvstændighed og beslutningskraft ved at få ansvaret for helhedspleje. Det vil i Danmark som i Holland udløse stor arbejdsglæde på alle niveauer - og hele tiden med borgeren i centrum.

Jo, Frank - jeg har læst på lektien. Du sætter spørgsmålstegn ved, om jeg har læst dit læserbrev. Det har jeg - flere gange endda. Men jeg har ikke forstået det.

Det, jeg har forstået, er, at du og et stort flertal af byrådet samt flere embedsmænd rejste til Holland for at studere Buurtzorg-modellen, hvor der på det tidspunkt - foråret 2016 - indgik 10.000 sygeplejersker og et mindre antal ikke-sygeplejerske uddannede personer i 850 teams.

Jeg har også forstået, at din begejstring dengang var betydelig, som jeg tidligere har citeret dig for. Men jeg har IKKE forstået, hvordan du så i dag kan forestille dig en Buurtzorg-model UDEN sygeplejersker. For hvad var det så, du dengang udtrykte så stor begejstring for i pressen? Fortæl din omverden det. Og fortæl, hvad det er for tiltag og ændringer, som du nævner, at blandt andet udvalgsmedlemmerne i Sundhed og Omsorg løbende er blevet præsenteret for.

Men lad ikke os to strides mere om Buurtzorg-modellen. Lad os få afprøvet modellen i et pilotprojekt, hvor borgerne endda kan vælge til eller fra, som de ønsker det. Ingen er tvangsindlagt.

Du spørger, om jeg anser mig for en økonomisk ansvarlig politiker! Tjah.! I dine øjne er jeg nok ikke en 100 procent økonomisk ansvarlig politiker. Jeg ville nemlig godt have »ofret« 69.000 kroner om året på at holde Kernehuset i Blåhøj i gang. Det ville Socialdemokratiet ikke. Samme situation her: Jeg ser gerne borgeren i centrum i skøn forening med et overskueligt plejepersonale. Det koster nok et par kroner ekstra på kort sigt, men vi har ikke råd til IKKE at gøre forsøget. Og selvfølgelig inden for lovgivningens rammer. Se, det er økonomisk politik med sociale hensyn, som Fælleslisten så gerne vil det.

Det snakker vi om en dag over en kop kaffe, hvor vi da sammen passende kan studere de fraværsstatistikker, som vi politikere har adgang til, men som vi ikke må fortælle om i detaljer.