»Drive in« planer i centrum af Ikast

Politisk ja til at nedlægge syv parkeringspladser for at give plads til drive-in-restaurant ved den gamle busterminal i Ikast

Udgivet:10. februar 2022, 10.09

Læsetid:4 minutter

Der er ikke meget efterspørgsel på at bruge korttidsparkeringen foran den aflange bygning på Rådhusstrædet 4 i Ikast. Billedet er taget en tirsdag eftermiddag, hvor kun en enkelt af de 15 offentlige parkeringsbåse var i brug. Derfor har politikerne i Udviklings- og Erhvervsudvalget heller ikke haft de store problemer med at sige ja til en ansøgning om at nedlægge syv af p-båsene og flytte lidt rundt på de resterende otte for at give plads til en drive-in. Lidt længere henne ved rådhuset findes yderligere otte parkeringsbåse, som er reserveret til kommunens tjenestebiler og til politiet; disse otte pladser berøres ikke af planerne om drive-in.

Thomas Vang Nielsen
Journalist

1 år siden

IKAST En virksomhed har henvendt sig til Ikast-Brande Kommune med et ønske om at leje sig ind i bygningerne på Rådhusstrædet 4 i Ikast samt et stort ønske om at etablere en drive-in-løsning på stedet.

For at sidstnævnte kan lade sig gøre, kræver det en ændring af parkeringsforholdene foran bygningen. En del af de nuværende parkeringspladser ligger på offentligt vejareal, og en del ligger på rådhusets areal. Det fordrer derfor Ikast-Brande Kommunes tilladelse at ændre parkeringsforholdene.

Sagen har været til politisk behandling i Udviklings- og Erhvervsudvalget, og herfra er der enstemmigt grønt lys.

- Vi siger ja, fordi det er spændende planer for en af de mest centrale bygninger i byen. Lige nu står lokalerne bare tomme, siger Simon Vanggaard (DF), der er formand i Udviklings- og Erhvervsudvalget.

»Noget med mad«

Den lokale presse forsøger naturligvis at lokke formanden til at fortælle mere om den mulige lejer, men af hensyn til fortrolighed med ansøgeren er det kun sparsomme oplysninger, der kan frigives.

- Det er noget med mad af en art. Men det er ikke fastfood, siger Simon Vanggaard.

Teknisk set er der tale om to forskellige kommunalt ejede bygninger med adresserne Rådhusstrædet 4A og 4B, men set udefra fremstår de som én samlet aflang bygning på i alt 153 kvadratmeter.

Den er i følge Bygnings- og Boligregistret (BBR) opført i 1977 og fungerede dengang som busterminal.

Efter nedlæggelsen af busterminalen har bygningen været udlejet.

Alle lejerne har brugt bygningen som serveringssted eller grillbar.

Opgav salg af bygningen

16. december 2019 vedtog byrådet at prøve at sælge bygningen.

Men det var ikke nemt, for ved en nærmere gennemgang af den indgåede lejekontrakt på daværende tidspunkt blev det klart, at lejeren ikke kunne opsiges, og et salg ville blive svært, når en mulig køber ikke selv kunne disponere over ejendommen.

Samtidig ville et salg - ifølge ejendomsmæglervurderingen - kun kunne indbringe 750.000 kroner. Satte man det beløb op mod den årlige lejeindtægt på 108.911 kroner, endte det med, at bygningen alligevel ikke blev sat til salg.

I sommeren 2021 kom et »gennembrud« i sagen, da den seneste lejer fik opsagt sin kontrakt pr. 31. juli på grund af manglende betaling af husleje.

- Siden har der været flere forskellige interesserede, som gerne vil leje sig ind i bygningen, fortæller Simon Vanggaard.

Penge til renovering er klar

Man skal ikke gå mange skridt forbi den tidligere busterminal på Rådhusstrædet, før man bemærker, at der er tale om en nedslidt bygning, som ikke ligefrem pynter i bybilledet.

Det har derfor været et stort ønske eller endog et krav fra potentielle lejere, at bygningen fik en ansigtsløftning.

Derfor besluttede byrådet i september 2021 at afsætte 400.000 kroner til en renovering, som giver bygningen et udseende, der visuelt bringer den ind i det igangværende årti.

Men de penge ligger stadig i kommunekassen.

- Vi har reserveret en sum penge til at renovere bygningen, og de penge venter vi med at bruge, til vi har en underskrift fra en solid lejer, fortæller Simon Vanggaard.

Stadig mange p-muligheder

Og så vender vi tilbage til de aktuelle planer om drive-in.

På Rådhusstrædet er der i dag tre parkeringsbåse tæt ved selve rådhuset, der er reserveret til politiet, og fem båse, der er reserveret til kommunens tjenestebiler.

Det er planen, at disse otte pladser ikke berøres.

Derudover er der 15 parkeringsbåse, som er offentligt tilgængelige samt 2 taxi-holdepladser.

For at det kan lade sig gøre at etablere drive-in på en fornuftig måde, er det nødvendigt at nedlægge syv af de offentligt tilgængelige parkeringsbåse samt at flytte de to taxi-holdepladser nogle meter mod vest.

- Det er ikke korttids-parkeringspladser, der er pres på i Ikast by. Det er pladser til langtidsparkering, der mangler. Korttidsparkeringen foran bygningen bruges ikke ret meget, så vi (Udviklings- og Erhvervsudvalget, red.) siger ja til ønsket om at nedlægge nogle af pladserne, forklarer Simon Vanggaard og understreger, at der jo stadig vil være otte p-pladser tilbage foran den tidligere busterminal.

Alternativt er der mulighed for at stille sin bil ved Føtex, på Nikolajsens Plads, ved Ikast Kirke eller på Seiferts Plads.

Sagen er af en karakter, hvor den ikke behøver en efterfølgende godkendelse i byrådet. Derfor er beslutningen i Udviklings- og Erhvervsudvalget gældende.