Læserbrev: Må vi få lidt ordentlighed?

13. februar 2021, 13.09

LÆSERBREV Politikerne i Ikast-Brande kommune henviser gang på gang til »Politisk aftale indgået i juni måned 2019«.

Af denne aftale fremgår: »Neutralzoner er de områder i kommunen, hvor projektudviklere og borgere som udgangspunkt kan forvente, at byrådet vil fremme vindmølleprojekter.

Neutralzonerne er fundet ved at frasortere de arealer, hvor man som udgangspunkt ikke kan forvente at få udlagt et nyt vindmølleområde.«

Som bilag til aftalen er vedlagt to kort, der viser neutralzoner for opstilling af hhv. 150 og 200 m høje møller.

Møller på op til 150 meters højde må kun opsættes i neutralzoner i kommunen, mens møller på mellem 150 og 200 meters højde kun må opstilles i den zone, som kort nummer to over møller over 150 meters højde angiver.

Møllebyggeren har afsat tre møller på 167,5 meter øst for Blåhøj i Karstoft Ådal. To af de afsatte møller er placeret udenfor det område, som kommunen i kommuneplanen har afsat til møller med en højde på over 150 meter. De er altså placeret indenfor det område, der i kommuneplanen er afsat til møller op til 150 meter høje. Det drejer sig om mølle M1 og M2.

Ifølge kommunens egne vedtagne regler i politisk aftale af 2. juni 2019, som er offentliggjort, ønsker kommunen ikke at fremme opsættelse af vindmøller udenfor neutralzonen og kun indenfor zonerne i de to kort på 150 meter og 200 meter høje møller.

En ansøgning om opsættelse af tre vindmøller som skitseret af møllebyggeren skal således afvises af kommunen i henhold til egne vedtagne og offentliggjorte regler.

Vi må derfor spørge politikerne i Ikast-Brande kommune, om de ikke har tænkt sig at overholde den politiske aftale, som de har indgået med hinanden i juni måned 2019, og som er offentliggjort til borgerne.

Må vi få lidt ordentlighed?