Sognekaffen serveret: Brande Kirke genoptager sognekaffen med begrænsninger

9. august 2020, 14.00

BRANDE Inden coronakrisen stod menighedrådet ved Brande Kirke jævnligt i store arrangementer, hvor en af sognets præster eller en gæst fortalte ud fra et tema.

Disse møder i Sognegården har siden nedlukningen af Danmark været aflyst, men nu åbner man så småt igen med en gang formiddagskaffe hver onsdag i august.

Her mødes man til en snak og måske en god historie tilsat kaffe.

På grund af restriktionerne med afstand er der kun plads til 15 deltagere ved disse hyggemøder, og derfor vil man fra menighedsrådet også have tilmelding til arrangementerne.