Debat: Luksusmotorvej bliver Jyllands klondike for asfaltentusiaster

4. juli 2020, 05.29

Henrik Rask, Billund. Foto: Privat

DEBAT I den seneste tid har Hærvejskomiteen atter udfoldet krampagtige forsøg på at gøre Luksusmotorvejen Give-Haderslev til et uundværligt samfundsgode. Denne gang er det Jens Vibjerg og Poul Andersen, der er ude med et bredt spænd af tomgangsbetragtninger.

De to herrer lægger ud med at tage tråden op fra Pihl-Lorentzens med fleres forsøg på ”greenwashing” af projektet.

Det sker med rummelige floskler om ”… fremtidens vejtransport styrer mod grøn omstilling uden fossile brændsler”, hvilket forsøges underbygget med gummiord som kloge investeringer set i lyset af Corona med mere.

Det følges op af en ukonkret og vævende mistænkeliggørelse af modstanderes læserbreve, hvilket sker i svulstige vendinger om mytespredning, fri fantasi, bevidst misinformation og andet. Også en sviner af trafikministeren er der plads til.

Som alle ved selvsyn kan konstatere i høringssvarene om projektet (jf. VD’s hjemmeside) er der stort set ingen borgere, der efterspørger Luksusmotorvejen.

Den massive folkelige modstand kan groft sagt opdeles i to grupper; dem, der slet ikke vil have Luksusmotorvejen, og dem der blot forsøger at få den væk fra ”egen baghave”.

Manipulation eller misinformation?

JV og PA ophøjer Vejdirektoratets (VD) VVM-redegørelse til et uangribeligt sandhedsvidne for projektet. Men som mange vil vide, er VVM’en stærkt mangelfuld og fyldt med varm luft, der på fiktiv vis puster rentabiliteten op, og således uegnet som objektivt og demokratisk forsvarligt beslutningsgrundlag. Mange af høringssvarene påpeger dygtigt og konkret, hvor det står galt til!

JV og PA forsøger sig med selektivt udvalgte argumenter om E45-aflastning, hvilket sker ved at fremstille de få delstrækninger med størst aflastning som værende repræsentative for hele Luksusmotorvejen. Manipulation eller misinformation?

Fakta er, at VD vurderer, at Luksusmotorvejen vil aflaste E45 med mellem 3.300 og 13.400 biler i døgnet, afhængigt af delstrækning. Det svarer i snit til 2-9 biler i minuttet, naturligvis flere i myldretiden. Det er ikke mærkbart overhovedet! E45-aflastning har altid været et hovedformål for Luksusmotorvejen; nu foreligger der så en vurdering af, at der ikke er nogen reel aflastning.

Dernæst forsøger de to herrer sig med at gøre Luksusmotorvejen økonomisk gunstig ved at nævne, at VD har beregnet en intern rente på 5,4procent . Det er korrekt, forudsat strækningen Give-Hobro også bygges. Denne strækning har kun gennemgået en forundersøgelse, og er ikke VVM-undersøgt! Det glemmer man komfortabelt at nævne, men forsøger at ophøje til beslutningsgrundlag. Manipulation eller misinformation?

Her er det også på sin plads at indskyde, at VD før har regnet grueligt galt.

Tag for eksempel analysen i 2016, der frembar massive fejlberegninger, interne renter oppe omkring 9 procent. VVM’en angiver nu interne renter på 2,5-3,9 procent for strækningen Haderslev-Give, hvor mindstemålet bør være 5-5,5 procent.

Luksusmotorvej i graven

Så Luksusmotorvejen er nu endegyldigt afsløret som en fuldbyrdet økonomisk undermåler.

JV og PA skyder atter ved siden af, når de postulerer, at VD naturligvis har indregnet udvidelser af E45 med i Luksusmotorvejens rentabilitet. VD har indregnet blå bloks infrastrukturplan fra foråret 2019, der kun indeholder tre mindre projekter for E45 (samlet værdi ca. 5,1 milliarder kroner). En lang række sandsynlige udvidelser af det jyske vejnet i de kommende 50 år er ikke indregnet; sådanne udvidelser vil selvsagt kannibalisere på Luksusmotorvejens rentabilitet.

Konklusionen er soleklar, hvilket den massive folkelige modstand også udtrykker i høringssvarene: Drop Luksusmotorvejen!

Projektet ville være et massivt attentat på mange menneskers livskvalitet, samfundsøkonomi, klima og miljø samt unikke natur- og kulturarvsværdier! Og heldigvis har vi en trafikminister, der ikke er demokratisk tonedøv – så mon ikke det lykkes at få lagt Luksusmotorvejen definitivt i graven.