Nyt forslag om lokaletilskud risikerer at lukke foreninger

Udgivet:11. november 2018, 17.59

Læsetid:3 minutter

Børnene hos FDF hygger sig under Aktiv Sommer. ?? Foto: Steen Hebsgaard

Af Peter Vallentin Formand for bestyrelsen i FDF Ikast

4 år siden

LÆSERBREV Åbent brev til byrådet i Ikast-Brande kommune.

Det er med stor ærgrelse og forundring, at bestyrelsen i FDF Ikast har læst dagsorden til det ekstraordinære møde i kultur og fritidsudvalget mandag den 12. november 2018.

Under punktet "lokaletilskud - fastsættelse af ny procentsats." Indstilles det, at alle foreninger fremadrettet, alene skal modtage 75% i lokaletilskud. I sagen kan man læse, at foreningerne allerede rammes af reduktionen for tilskuddet i år, der lægges derfor op til, at man kan søge en pulje i år, da som der står i sagen "idet de ikke har haft lejlighed til at til at reducere deres udgifter i 2018".

Der ligges derfor op til, at foreninger kan "spare" sig ud af den budgetmæssige udfordring som denne beslutning, hvis den gennemføres, vil give. - jeg kan alene tale for FDF Ikast, jeg vil gerne give et indblik i den umulige situation som denne beslutning vil sætte FDF Ikast i.

FDF Ikast modtager ca. 400.000 kr. om året i lokaletilskud, det er tilskud til el, vand, varme, forsikringer, vedligehold mv. FDF Ikast har indtil nu fået 100% tilskud til foreningens lokaleudgifter. Hvis forslaget vedtages som stillet, så vil FDF fremadrettet kun få 75% af disse udgifter dækket.

Hvordan kan en forening så "spare" sig ud af problemet, er det gode spørgsmål, som vores forening har arbejdet med, siden vi fandt ud af hvad udvalget var ved at beslutte.

Skal spare 100.000 og 75.000

Hvis FDF Ikast finder besparelser for 100.000 kr. på lokaleomkostninger, så står vi tilbage med udgifter for 300.000 kr. De 300.000 kr. er kun berettiget til 75% tilskud. - FDF Ikast vil derfor alene få 225.000 kr. i tilskud. De sidste 75.000 kr. skal vi selv betale af egne midler. Med andre ord, vi finder besparelser på 100.000 kr. og skal alligevel finde nye indtægter for 75.000 kr.

Hvis det ikke lykkes at finde besparelser, så udgifterne er uændrede på 400.000 kr., så vil FDF Ikast modtage 75%, altså 300.000 kr. i tilskud, de sidste 100.000 kr. skal FDF Ikast selv betale af egne midler. Med andre ord, hvis vi ikke finder nogen besparelser, skal vi finde nye indtægter på 100.000 kr.

Eneste anden udvej er at foreningen skaffer flere indtægter, men FDF Ikast gør allerede rigtig meget på den front. Alternativet er at sætte kontingentet for vores medlemmer op. - men at skulle skaffe 100.000 kr. i en forening som FDF Ikast, vil medføre mere end en fordobling af kontingentet. Det er bestyrelsens vurdering, at det vil medføre, at et større antal af vores medlemmer, ikke længere vil have råd til at gå til FDF.

Lukkede foreninger

FDF Ikast er bevist om, at Ikast-Brande kommune er økonomisk presset, og vi er som forening villige til at gøre vores del, for at økonomien i kommunen kan hænge sammen. - Vi kan dog ikke anbefale det stillede forslag, som i vores optik vil medføre lukkede foreninger, og foreninger hvis fokus i langt højere grad vil skifte fra arbejdet med vores børn, til et fokus på at skaffe penge for at sikre foreningens overlevelse.

FDF Ikast foreslår derfor, at der findes en model, hvor den besparelse som en forening finder, kommer foreningen til gode. Altså, hvis FDF Ikast finder besparelser for 100.000 kr., så får vi dækket de resterende lokaleomkostninger. På denne måde får Ikast-Brande kommune deres besparelse hjem, og foreningerne kan "spare" sig ud af problemet, som der også lægges op til, uden at skulle fordoble kontingenterne.

På bestyrelsens vegne.