Utilfredshed med sti ved populær sø: Man kan se de beskidte kaffekopper gennem vinduerne

Nye husejere ved Bølling Sø udfordrer gammel tinglysning på sti foran deres panoramavinduer

Udgivet:26. juni 2021, 06.01

Læsetid:4 minutter

Som var det et tingsted ved gadekæret, var der indkaldt til uofficielt borgermøde på Prærien ved Bølling Sø. Foto: Laila Kempel

Laila Kempel
Journalist| lak@ikastavis.dk

STI Uenigheden i Engesvang »sti’er« i øjeblikket. En 10 år gammel tinglysning på en offentlig sti, der giver et flot udsyn over Bølling Sø, er årsag til uenigheden,

Som et tingsted rundt om landsbyens gadekær havde byens borgere forsamlet på »Prærien« sig under blå himmel foran det, der er årsagen til hele uenigheden: udsigten til Bølling Sø.

Otto Axelsen og John T. Hummelgaard var initiativtagere til mødet og også initiativtagere til en underskriftsindsamling, hvor de ønsker at udfordre placeringen af den tinglyste sti, som kommer til at ligge meget tæt på skel og de store panoramavinduer, som de har sat i deres nye boliger.

- Vi vidste godt, at stien var der, da vi købte grunden. Det anerkender vi fuldt ud. Men vi lever i et demokratisk samfund, hvor man har lov til at sige sin mening og udfordre en tidligere beslutning. Vi synes, stien er dumt placeret, sagde Otto Axelsen.

Således var banen kridtet op. Mange i byen er for stien, og andre er imod - primært de 20 ejere af de udstykkede grunde med panoramaudsigten til Bølling Sø.

For 11 år siden, da flere lokale lodsejere blev enige om at søge om lov til at udstykke grundene, var der også modstand mod det projekt og kompromiset var dengang, at lodsejerne til gengæld skulle betale for etableringen af en ny offentlig sti langs den nye udstykning.

De to intiativtagere er bekymrede for stien, men understregede også, at de anerkender dansk lov og må acceptere, at stien er tinglyst.

Alligevel har de i samarbejde med en af de lodsejere, der skal betale for den tinglyste sti, Peter Lindved, lavet et alternativt forslag,

Hævd eller tinglysning

- Jeg har i øjeblikket lejet min jord ud til en landmand. Jeg kan ikke forhindre ham i at pløje ud til skel. Men jeg kan se, at rigtig mange - ja, måske 100 hver eneste dag, går den vej. Jeg vil gerne sikre mig, at byen får en tinglyst ret til at gå ned til søen. Det har de ikke i dag, sagde Peter Lindved, der også gerne vil opgradere stien med både bord/bænkesæt, shelterplads og multtoiletter.

For at visualisere, hvor tæt den nye sti kommer på de nybyggede huse, havde han forud for mødet trukket et farvet plastik bånd gennem landskabet, så folk kunne få en fornemmelse af, hvad det er, det handler om, og hvor tæt på de private stuer folk vil komme, når de går på stien.

Otto Axelsen og John T. Hummelgaard har bedt lokalrådet om at forholde sig til ændringsforslaget og ligeledes sendt det til politisk behandling hos Ikast-Brande kommune.

Debatten om den ene eller anden sti har for alvor taget fart på de sociale medie, og på det nærmeste splittet byen opi to lejre.

En sitaution, som de to »nybyggere« er kede af og fik dem til efter halvanden times debat til at opfordre:

- Lad nu være med at blive personlige. Vi har vores mening. I har jeres. Vi udfordrer bare en beslutning fra 2011. Og lykkes det ikke, må vi bøje os for det, lød det fra Otto Axelsen.

Lokalpolitiker Per Abildskov var klar til at udfordre den oprindelige tinglysning.

- Hvis det viser sig, at det er en forkert beslutning, så bliver vi jo nødt til at gøre det om. Det har vi gjort før i Engesvang, og det kan vi gøre igen. Hvis vi bare lod være, så havde vi ikke haft et friluftsbad, en børnehave eller fået højspændingsledningerne gravet ned under søen, påpegede han.

Omvendt var en anden af byens politikere, Frank Heidemann (S), der sidder og sad i byrådet, da tinglysningen blev stemt i land med tværpolitiske stemmer, arrig:

- Vi bøjede af for de forskellige interesser for 10 år siden. Dengang havde jeg vrede borgere i telefonen, der ikke var tilfredse med udstykningen. Derfor forsøgte vi at imødegå alles interesser og tinglyste den offentlige sti. Vi indgik dengang et kompromis, og derfor behøver vi ikke gøre det igen, sagde Frank Heideman, der var arrig over den nye ophedede debat i byen, hvis lige han i over 40 år ikke havde set, siden Engesvang Fremad etablerede sig som udbrydere af Engesvang Boldklub.

- Jeg har i mine 20 år som byrådsmedlem ikke brudt en aftale. Vil nogen hævde noget andet, giver jeg gerne en is til den, der kan finde det. Derfor har jeg heller ikke tænkt mig at bryde denne, påpegede han og understregede, at den tinglyste sti er blevet endnu mere attraktiv.

- Området er jo blevet ryddet for træer, så man kan nyde endnu mere af søudsigten, end da vi tog beslutningen for 10 år siden.

Lodsejer Peter Lindved havde lagt et gult plastikbånd ud for at visualisere, hvor tæt stien kommer på de nybyggede huse ved Bølling Sø. Foto: Laila Kempel
Otto Axelsen og John T. Hummelgaard havde fået lavet et stort luftfoto for at vise, hvad det handler om. Den røde linje er den tinglyste sti, som lodsejerne er forpligtet til at lave. Til venstre ses en grøn linje, som er det alternative forslag til en sti, der skal sikre offentligheden adgang til Bølling Sø. Foto: Laila Kempel
De to initiativtagere Otto Axelsen og John T. Hummelgaard byder velkommen til Tingstedet på prærien. Foto: Laila Kempel