Læserbrev: Samarbejde i Ikast-Brande byråd efter 2022

Udgivet:11. oktober 2021, 12.07

Læsetid:1 minut

Birthe Sørensen (S). Foto: Pr-foto

Af Birthe Sørensen nr 3 på liste A.. Kandidat til byråd i Ikast-Brande & kandidat til Region Midt

1 år siden

LÆSERBREV Forudsætninger for det gode samarbejde er respekt for hinanden og for hinandens synspunkter. Et byråds medlemmer er for mig jo ikke valgt for at være uenige, men fordi der i de forskellige partier og lister er forskellige holdninger. Måske ligger der endog et forskelligt menneskesyn til grund. Det må man naturligvis respektere.

For mig er samarbejde ikke noget man kan beslutte sig til skal gå godt. Det opstår af den måde, vi agerer på overfor hinanden. Et godt samarbejde skabes ved gensidig Respekt - Åbenhed og troværdighed i beslutningsprocesser. En bestyrelse gennemsyres af den øverste ledelses - Ageren og Adfærd.

For mig er det vigtigt at gå efter »Bolden« i stedet for manden eller kvinden. Socialdemokraterne vil i næste byrådsperiode benhårdt arbejde på det gode samarbejde på tværs af partier og lister, men jeg vil fastholde vores socialdemokratiske synspunkter. Byrådsmedlemmers mål er jo i virkeligheden det samme. Gode vilkår for vores borgere og virksomheder, men vejen til målet kan være forskellig.

Dialog er for mig grundlaget for gode beslutninger. Kreativitet og nytænkning kommer frem i drøftelser og diskussioner, hvor respekt for andres holdninger er med til,at få nuancer frem og dermed kvalificere det endelige resultat.

Jeg er socialdemokrat, og vil stå ved mine holdninger, men vil også fremover i byrådet ønske, at der er flere af os der vil kunne sige »Vi« og »Os« i stedet for »De« og »Dem« i Ikast-Brande Kommune. Det tror jeg på vil være til gavn for borgerne.