Pædagoguddannelsen i Ikast: Mangler studerende og har mange ledige pladser

Pædagoguddannelsen i Ikast har optaget markant færre studerende i år sammenlignet med sidste år. Det betyder, at flere stole vil stå tomme, når de nye studerende møder ind til studiestart

Udgivet:28. juli 2022, 10.01

Læsetid:5 minutter

VIA Pædagoguddannelsen i Ikast har oplevet et fald på 21,7 procent. Det betyder, at der er mange ledige stole på seminariet på Bøgildvej. Foto: Privatfoto

Af journalist Lene Rasmussen VIA University College

UDDANNELSE Ansøgerne til de videregående uddannelser har netop fået at vide om de er optaget på deres ønskestudie. I år vil der være færre, der får besked om, at de er optaget på pædagoguddannelse i Ikast sammenlignet med sidste år. Helt præcis har 72 fået besked om, at de er optaget, mens 92 fik samme besked sidste år. Det er et fald på 21,7 procent.

Søgningen mod de fire velfærdsuddannelser til lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver er faldet markant over hele landet i år, og det gælder også velfærdsuddannelserne i VIA University College og dermed også pædagoguddannelsen i Ikast.

Hvis man er interesseret, kan man stadig nå at søge ind på VIAs uddannelser, og studievejledere i VIA står klar med information og vejledning til interesserede ansøgere. Men faldet i antallet af ansøgere vækker bekymring i VIA.

Prorektor efterlyser national handlingsplan

Det generelle billede i VIA efter opgørelsen af dette års optag vækker dog dyb bekymring hos VIAs ledelse, da VIA kan se frem til at få et hidtil uset højt antal ledige studiepladser på velfærdsuddannelserne til lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske.

Det får prorektor ved VIA University College Gitte Sommer Harrits til at efterlyse en national handlingsplan for at sikre kvalificeret arbejdskraft nok og undgå kollaps af velfærdssamfundet.

- Det lavere optag var forventet. Årsagen er især, at uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver i år har modtaget i gennemsnit 27 procent færre ansøgninger end i fjor. Vi står dermed med ledige studiepladser i et hidtil uset omfang og kan ikke forvente at få alle de tomme stole fyldt op. Den bekymrende tendens ses landet over, og konsekvensen er desværre, at vi i Danmark ikke får uddannet nok kvalificeret arbejdskraft til at understøtte velfærdssamfundet, påpeger prorektor Gitte Sommer Harrits, der er den øverst ansvarlige for alle VIAs uddannelser.

For VIA samlet er optaget på pædagoguddannelsen faldet med 11,8 procent i forhold til 2021, 17,2 procent på sygeplejerskeuddannelsen, 9,3 procent på socialrådgiveruddannelsen og 2,5 procent på læreruddannelsen.

Årsagerne til, at der er færre ansøgere i år, tilskrives både det generelle fald i søgningen til velfærdsuddannelserne, lukningen af de engelsksprogede uddannelser i VIA, samt at der i år er flere unge, som har valgt at tage et sabbatår.

Håber at mange vil søge de tomme pladser

- Vi håber meget på et stort efteroptag af kvalificerede ansøgere frem mod studiestart i september. Desuden håber vi, at vi i de kommende år får minimeret faldet i søgningen og optaget lidt, når den nuværende »pukkel« af unge på sabbatår i kølvandet på corona bliver mindre. Men uanset står vi med en kæmpe samfundsudfordring, siger Gitte Sommer Harrits.

Hun fortæller, at VIA har et korps af studievejledere siddende standby til at besvare spørgsmål og behandle de ansøgninger til ledige studiepladser, der kommer ind henover de næste uger.

Gitte Sommer Harrits forventer, at de ret få ledige studiepladser hos VIA i Aarhus bliver fyldt stort set op inden studiestart. Til gengæld ser hun det som urealistisk at få alle de ledige studiepladser i VIAs øvrige 10 uddannelsesbyer besat. Gitte Sommer Harrits henviser til, at en meget stor del af de unge prioriterer at tage deres uddannelse i en storby og hellere vælger en anden uddannelse end at uddanne sig uden for storbyerne.

Hvis man er interesseret, kan man stadig nå at søge ind på VIAs uddannelser, og studievejledere i VIA står klar med information og vejledning til interesserede ansøgere. Foto: Privat foto

Mangler studerende – ikke studiepladser

- Den politisk besluttede udflytningsplan betyder, at stadig flere studiepladser bliver placeret uden for København, Aarhus, Odense og Aalborg for at skabe en bedre balance i Danmark. Udfordringen er imidlertid – trods de gode intentioner – at det ikke er studiepladser men studerende, vi mangler på uddannelserne uden for de største byer. Vi har i VIA søsat mange aktiviteter for at tiltrække flere studerende uden for Aarhus og fortsætter med målrettede indsatser, men de unges søgemønster kan vi ikke lave om på, pointerer Gitte Sommer Harrits.

Som eksempler på initiativer nævner Gitte Sommer Harrits, at VIA styrker indsatsen med brobygning fra ungdomsuddannelserne og intensiverer samarbejdet med gymnasierne. Derudover er der en styrkelse af lærer- og pædagoguddannelsen på vej.

- I dag er det kun 18 procent af stx-eleverne fra de almene gymnasier i Region Midtjylland, der vælger en velfærdsuddannelse, viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det dur ikke. Der er behov for, at de almene gymnasier i højere grad viser eleverne, at universiteterne ikke er den eneste rigtige vej at gå, pointerer Gitte Sommer Harrits.

Gode erfaringer med at tænke alternativt

De ledige studiepladser kan ses og søges på VIAs hjemmeside. Ud over ledige stole på uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver i flere forskellige byer i Midtjylland, har VIA også ledige pladser til studerende, der ønsker at uddanne sig til ingeniør, bygningskonstruktør, ergoterapeut, fysioterapeut, professionsbachelor i skat og designteknolog.

Hvert af de seneste år har VIA haft et efteroptag på cirka 500 studerende i perioden fra 28. juli til 1. september, men håbet er flere i år. Efteroptaget omfatter unge, der har fået afslag på at komme ind på de studier, de søgte i første omgang, eller som ikke nåede at søge inden ansøgningsfristen.

- Vi har gode erfaringer med, at studerende, der ikke kom ind på deres førsteprioritet, er blevet glade for et alternativt studie. Jeg vil derfor anbefale denne gruppe af unge at overveje andre studieretninger og andre uddannelsesbyer end dem, de først søgte, for der er mange gode muligheder for dem, der opfylder adgangsbetingelserne – og der er brug for arbejdskraften. Mit råd er at sende ansøgningerne afsted hurtigst muligt, lyder det fra Gitte Sommer Harrits.

VIA uddannelserne står med ledige studiepladser i et hidtil uset omfang og kan ikke forvente at få alle de tomme stole fyldt op. Den bekymrende tendens ses landet over, og konsekvensen er desværre, at vi i Danmark ikke får uddannet nok kvalificeret arbejdskraft til at understøtte. Foto: Privat foto