Mindeord: Glad for ord - de trykte, skrevne og talte

Mindeord fra familien til Grethe Svanholm

18. marts 2020, 08.02

Grethe Svanholm. Foto: Privat

DØDSFALD Grethe Svanholm døde 8. marts på plejehjemmet Grønneparken i Ikast, 80 år gammel.

Det er ikke let at finde ord der er så store, at de kan rumme alt det, Grethe var for os. Men ikke desto mindre, så er det ord, vi må ty til. Ord som Grethe altid var så glad for.

Hun var glad for det skrevne ord i de bøger og aviser, hun dagligt slugte, men særligt de ord, der indgik i samtalen.

Grethe var et meget vellidt og fagligt velfunderet menneske. Derudover havde hun en særlig evne til at anderkende det enkelte menneske. Hun var oprigtigt interesseret i mennesker og nød samværet. Hun var inderlig i samtalen og i de breve, hun skrev. Grethe var en sjælesørger, der altid havde tid til at lytte til andre, når livet var svært. Ligeledes kunne hun glæde sig på andres vegne.

Hun blev født i 1939 i hjemmet i Thorsø. Her fik hun en god barndom, hvor man lærte at hjælpe til og tage del i de daglige gøremål. Familien kom i kirken og i missionshuset og højtiderne blev altid fejret i familiens skød. Den kristne tro har altid betydet meget for Grethe.

Efter realeksamen rejste hun til England for at arbejde på et drengehjem. Her var hun ikke glad for den strenge disciplin. De ansatte var så hårde overfor de små drenge, syntes hun.

Fra England til Nordjylland

Fra England tog hun til Nordjylland, hvor hun havde fået en stilling som kokkepige på en herregård.

Her mødte hun sin ægtemand Kjeld, der havde en Vespa-scooter, som betød, at de kom ud at se sig omkring.

Grethe vidste tidligt, at hun ville være pædagog. Hun blev uddannet på jysk børnehaveseminarium i Aarhus, hvor hun fik veninder for livet.

I 1963 blev Grethe og Kjeld gift og flyttede til Ikast. Grethe arbejdede i forskellige børneinstitutioner, men specielt var specialinstitutionen “Den lille Børnehave” et sted, hun arbejdede i mange år. Fra den tid har Grethe ligeledes en stor venindekreds.

Grethe videreuddannede sig til talepædagog og fik arbejde på Center for Kommunikation i Herning, hvor hun arbejdede med voksne med kommunikationsvanskeligheder.

Aktiv i kirkelivet

Grethe og Kjeld fik to døtre. Senere fik de en datter mere; Lena, der kom som flygtning til landet.

Hun elskede at samle familien med børn, svigerbørn og børnebørn. Der har været mange minderige fællesferier både i udlandet og i sommerhuset ved Søndervig.

I Ikast har Grethe og Kjeld altid været aktive i kirkelivet. Både i KFUM og K, Unge Hjem, søndagsskolen, spejderarbejdet og Y´s Men. Og hun fulgte ivrigt med fra tilskuerpladserne, når Ikast håndboldskvinder spillede.

Derudover har hun været aktiv i litteraturkreds, biografklub, genbrug, gymnastik og badminton.

Grethe fik i disse sammenhænge mange tætte veninder og venner, som betød meget for hende.

I de sidste år før sin død var Grethe ramt af en sjælden sygdom, der bevirkede, at hun fik mange blodpropper i hjernen. Derfor kom hun på Plejehjemmet Grønneparken i oktober 2019. Vi vil gerne sige tak for alle de mange besøg, hun fik. Også tak til Grønneparken for god og kærlig pleje.

Grethe Svanholm vil blive savnet af mange, og hun efterlader sig sin ægtemand Kjeld, tre døtre og svigersønner, otte børnebørn og et oldebarn.