Madmødet vender tilbage i 2022

Der blevet også sat fokus på de lokale fødevarer næste år

6. juli 2021, 04.14

Der var sol fra en sommerblå himmel, da gårdspladsen ved Harrild Hedes naturcenter lagde pigsten til et velbesøgt madmøde i Ikast-Brande i maj i år. Skovfoged Hans Jensen (tv) bød velkommen, mens kokken Morten Thomsen fra Noli tændte op maden og tilberedte et velsmagende måltid mens deltagerne enten gik eller cyklede rundt på heden. Andre valgte at tage en tur med Hugormen rundt i naturområdet inden de satte sig til bords og nød et veltilberedt måltid. Business Region Midt var den ovrordende arrangør, mens det lokalt var Erhvervs- vækst og bosætningsudvalget, der stod for den praktiske afvikling. Foto: Tom Laursen

KULINARISKI-- Madmødet, Midt- og Vestjyllands store fejring af områdets lokale fødevarer, vender retur i 2022, det besluttede Business Region MidtVest’s bestyrelse på et møde i denne uge.

dagene 27.-30. maj var lokale virksomheder, borgere og politikere inviteret til mere end 80 arrangementer fordelt rundt i de syv kommuner, der udgør Business Region MidtVest.

Madmødet er en udløber af en indsats, som vi igangsatte for 5 år siden, hvor vi samlede en række lokale organisationer og fødevarevirksomheder med det mål, at få dem til at arbejde sammen til gavn for hele vores område. Vi er godt tilfredse med den måde Madmødet forløb, og det udbytte, som vi kan se, at Madmødet har genereret. Derfor har vi i Bestyrelsen besluttet at afholde Madmødet 2022, siger Peder Chr. Kirkegaard, formand for Business Region MidtVest, og borgmester i Skive Kommune.

Foruden målet om at synliggøre de mange kvaliteter ved fødevareerhvervet, så handlede Madmødet også om at bringe mennesker sammen i et møde om maden.

- Vi tror på, at ved at sætte de rigtige mennesker sammen, så kan vi skabe yderligere erhvervsudvikling, og på den måde gøre Midt- og Vestjylland rigere i form af nye forretningsområder og skabelse af nye arbejdspladser. Derfor har vi sat forbrugere sammen med producenter, producenter sammen med andre producenter, og givet både lokal-, folketings- og EU-politikere, mulighed for at mødes med fødevareproducenter her i området, og jeg kan se på de tilbagemeldinger, jeg har fået, at den øvelse er lykkes. Derfor er jeg glad for, at vi igen i 2022 kan invitere til Madmøde her i Midt- og Vestjylland, fastslår Susanne Nors, Leder af Business Region MidtVest.

Det primære mål var i år at samle borgerne, politikerne og virksomhederne i de syv kommuner, men allerede næste år er målet at endnu flere skal inviteres til Midt- og Vestjylland.

- Vi har selv en rigtig god forståelse for de mange højkvalitets produkter, som vi producerer her i Midt- og Vestjylland, og de muligheder, som det giver os. Det gælder både vi politikere, borgerne og producenterne selv, siger Peder Chr. Kirkegaard, borgmester i Skive Kommune og formand for Business Region MidtVest.

Madmødet har været med til at bekræfte, at vi producerer kvalitets fødevarer her i Midt - og Vestjylland. Så vi kan med stolthed gå ud i resten af Danmark og derefter ud i verden, og fortælle vores historier fra verdens bedste fødevareland. Et godt eksempel er fiskeriet. Der er ikke mange andre steder i verden, hvor man lander så høj kvalitet af spisefisk, fanget skånsomt og med et utrolig lavt klimaaftryk, som vi gør her på Vestkysten. Eller vores mælkeproducenter og svineproducenter som producerer mælk og kød med et af de laveste C02-aftryk i verden. Vi har en rigtig god fortælling, som vi skal have bredt meget bedre ud, men første skridt har været Madmødet, og så bygger vi videre derfra, siger Peder Chr. Kirkegaard. TJ