Læserbrev: Der skal være plads til kvinder i kommunalpolitik

13. april 2021, 09.03

Emma Thorup Jacobsen. Foto: privat

LÆSEBREV Den 8. Marts kunne vi over hele landet fejre kvindernes internationale kampdag, men når det kommer til byrådspolitik er der desværre ikke meget at fejre.

På landsplan er to ud af tre byrådsmedlemmer stadigvæk mænd.

Det er en skam for demokratiet og for folkestyret, at der ikke er flere folkevalgte kvinder. Jeg tror på, at både kvinder, mænd, unge og ældre har vigtige erfaringer at bidrage med i det lokalpolitiske arbejde.

Hvad kan vi så gøre for at det bliver mere attraktivt at være kvinde i lokalpolitik? I SF har vi nogle konkrete forslag:

1.Lokalbestyrelserne bør have blik for familier med børn, når de planlægger møder. Det er stadig sådan, at kvinder i mange familier står for størstedelen af det huslige arbejde. Derfor kan det være udfordrende, at byrådsmøderne ofte ligger sent om eftermiddagen, lige oveni hentning af børn, indkøb osv.

2.Ifølge en undersøgelse fra Danske Kommuner har mere end hvert 10. kvindelige byrådsmedlem oplevet sexisme i forbindelse med byrådsarbejdet. Sexismen spænder lige fra lumre kommentarer til uønskede berøringer, og trusler, og flere af kvinderne har siden overvejet at trække sig fra politik. Det skal være trygt at sidde i byrådet! Derfor foreslår vi i SF, at der oprettes lokale whistleblower ordninger man kan henvende sig til, hvis man har fået overskredet sine grænser.

3.Der skal gives støtte til lokale tværpolitiske kvindenetværk, hvor man kan erfaringsudveksle og sparre med andre kvindelige kandidater. Vi ved fra kommuner som Guldborgsund, der allerede har etableret et velfungerende kvindenetværk, at det giver flere kvinder mod på at gå ind i politik.

Til november skal vi allesammen til stemmeurnerne, og jeg håber, at 2021 bliver året, hvor vi for alvor giver plads til kvinder i kommunalpolitikken, og det ikke bare bliver ved snakken!