Halvdelen af folk med hjertestop kan genoplives

Udgivet:14. juni 2018, 15.34

Læsetid:4 minutter

Carsten Lund har tidligere blandt andet været sikkerhedschef på to store virksomheder.

5 år siden

Ikast Det er ikke ufarligt at begive sig ud i trafikken. Også på arbejdspladserne lurer farerne. Der er risiko forbundet med at kravle rundt på et tag, på et stillads og generelt arbejde på en byggeplads, hvor kraner løfter tonstunge elementer henover hovederne på håndværkerne. Og så sker der endda flest ulykker med køkkenknivene eller med hækkesaksen derhjemme.

En af dem, som i det daglige arbejder med at forhindre eller begrænse ulykker over alt, hvor vi færdes, er Carsten Lund fra Ikast.

Siden 2002 har han drevet enkeltmands-firmaet Lund Safety Consult, der rådgiver og laver uddannelse inden for arbejdsmiljø, førstehjælp og beredskab.

40 års erfaring

61-årige Carsten Lund har mere end 40 års erfaring fra stillinger i private virksomheder og i det offentlige beredskab.

I år er det 40 år siden, han fik sin debut som underviser i førstehjælp.

Det fjerde ben i konsulentvirksomheden er salg af materiale, der vedrører alt, hvad der rådgives og undervises i.

Carsten Lund er netop blevet forhandler af en ny japansk-produceret hjertestarter, som er hurtig, sikker og enkel at betjene.

Den er han sikker på bliver en sællert, også fordi den kan sælges til en konkurrencedygtig pris.

Hjertestarteren har blandt andet en omskifter, så der kan skelnes mellem, om det er et barn eller en voksen, man vil forsøge at genoplive. Desuden er »den nye Toyota«, som Carsten Lund spøgefuldt kalder den gule hjertestarter, forbundet med bluetooth, så informationerne fra genoplivningen kan overføres til en computer på sygehuset.

3500 hjertestop om året

Der sker henved 3500 hjertestop om året i Danmark. Halvdelen kan genoplives med den rigtige indsats. Hvilket vil sige førstehjælp med hjerte/lunge redning fulgt op af stød fra hjertestarteren.

Men det skal gå stærkt. For hver minut, der går, reduceres chancen for overlevelse med 10 procent.

Sikkerhedskonsulenten har været væk fra byen i en længere periode, men han er gammel Ikast-dreng.

Opvokset på den gamle slægtsgård Lundgården, som lå der, hvor Værkstedet Lundgården ligger i dag - et beskyttet værksted samt et aktivitets- og samværstilbud for voksne udviklingshæmmede. Carsten Lund har været ansat som sikkerhedschef på to store virksomheder - Danisco i Grindsted og BASF Vitaminfabrik A/S i Grenaa. Hos sidstnævnte arbejdede ikastboen fra 1989 til 1996.

- Vi havde egen brandstation og beredskab, og da der for alvor kom fokus på arbejdsmiljø, skulle der efteruddannes på flere fronter. Det var en fantastisk arbejdsplads, hvor der var gode muligheder for at udvikle det hele, fortæller Carsten Lund.

På Danisco blev der i 2002 ændret på organisationen, hvilket betød, at ikastboen blev overflødig, og han besluttede at begynde for sig selv.

Godt hjulpet af et håndslag fra sin tidligere arbejdsgiver om, at de eksternt ville benytte sig af Carsten Lunds kompetencer som ekstern konsulent.

En god start

Opbakningen til det nystartede firma voksede, da DA Arbejdsmiljøuddannelse kontaktede ikastboen og meddelte, at de fremover gerne ville bruge ham som underviser til de lovpligtige uddannelser i arbejdsmiljø.

- Du kan få alt det arbejde, du vil, sagde direktøren, som jeg kendte fra tidligere samarbejde, forklarer Carsten Lund.

Da avisen var på besøg havde sikkerhedskonsulenten været en tur i Grindsted, hvor han tager sig af alt undervisning i førstehjælp i Billund Kommune. Hos Simens Gamesa laver Carsten Lund deres arbejdsmiljø-uddannelser. Ligeledes laver han også de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser for de virksomheder, der arbejder off-shore inden for olie- og gasindustrien på Nordsøen.

Over telefonen havde et større polskejet firma henvendt sig for at få assistance til at udstyre de ansatte med den nødvendige viden om arbejdsmiljø på en dansk arbejdsplads.

Bygherrers forpligtelser

Når det handler om byggerier, er bygherren for eksempel forpligtet til at udpege en medarbejder, der har en uddannelse som arbejdsmiljø-koordinator.

Der er tre kategorier alt efter byggeriets størrelse. Koordinatoren skal inddrages som rådgiver i projekteringsfasen og skal fra første spadestik til indvielse af et nybyggeri sikre, at miljøet er forsvarligt at arbejde i.

Lund Safety Consult uddanner også disse arbejdsmiljø-koordinatorer.

Der anmeldes over 60.000 arbejdsskader om året i Danmark. De 40.000 af dem er ulykker, som resulterer i fravær fra arbejdspladsen.

De 20.000 er arbejdsbetingede sygdomme, som anmeldes af læger og tandlæger. Dette koster både virksomheder og samfundet milliarder.

Det psykiske fylder

150.000 danskere er sygemeldt hver dag året rundt - en stor del på grund af dårligt arbejdsmiljø.

- Arbejdsmiljø er mange ting. Det psykiske arbejdsmiljø er kommet til at fylde mere og mere. Jeg oplever, at virksomhederne efterlyser hjælp til at håndtere denne del også.. Det kan være, at det har noget med arbejdsmiljøet at gøre, men ofte gange er det noget andet, der gør ondt i menneskers liv. Jeg er ikke psykolog, så jeg behandler ikke, men jeg kan italesætte udfordringerne, forklarer Carsten Lund.

Uddannelse og rådgivning i arbejdsmiljø udgør 60 - 70 procent af aktiviteterne i Lund Safety Consult, 5 - 10 procent har med brand og beredskab at gøre, mens resten handler om førstehjælp. Men omfanget af arbejde i de forskellige områder kan naturligvis variere fra år til år.

Sikkerhedskonsulenten i færd med at demonstrere den japanske hjertestarter, som han blandt andet har solgt flere af til private - herunder til grundejerforeninger. Hjertestarteren er meget enkelt at betjene.
SD
SD
SD
SD