Ældre opfordres til at stille op

Udgivet:06. september 2021, 11.28

Læsetid:3 minutter

Foto: Privat Foto

Borgmester Ib Lauritsen opfordrer til, at der bakkes op om valget til Ældrerådet, der gerne skulle have en bred repræsentation

VALG Borgmesteren Ib Lauritsen vil gerne en bred repræsentation i Ældrerådet, og appellerer til, at flere melder sig, så der bliver flere at vælge imellem end dem, der rent faktisk skal vælges

- Den store målgruppe 60+ rummer en stor mangfoldighed, som vi skal hæfte os ved, sagde han på et pressemøde i Ældrerådet i forbindelse med optakten til det kommende valg.

Ikast-Brande Kommune og Ældrerådet skal sammen skabe synlighed omkring ældrerådet og øge interessen for at opstille og stemme til valget.

Opstillingsmødet holdes tirsdag den 7. september 2021, om eftermiddagen, i Bakkehuset, Ikast.

Interesserede opfordres til at møde op.

Mandag den 23. august 2021 blev der holdt pressemøde om det kommende Ældrerådsvalg. På pressemødet deltog borgmester Ib Lauritsen, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Frank Heidemann, syv medlemmer af det nuværende Ældreråd og på tværs-direktør Karen Heebøll.

Pressemødet blev indledt ved ældrerådsformand Birgit Worm, der takkede for det gode samarbejde med Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Byrådet og fremhævede vigtigheden i, at Ældrerådet er blevet hørt i de beslutninger der træffes på ældreområdet.

De ældre repræsenterer 25 procent af befolkningen og derfor skal Ældrerådet i Ikast-Brande Kommune være synlige i billedet, og bakke op om de politiske beslutninger.

De øvrige medlemmer af Ældrerådet bakkede op, og gav udtryk for, at de seneste fire år som en del af ældrerådet, har været fire lærerige år. Der er et godt samarbejde med administrationen, og der har været holdt gode dialogmøder med politikerne, hvor alle møder hinanden med respekt.

Som repræsentant for ældrerådet er det vigtigt at fremhæve og synliggøre ældrerådets arbejde, og Ældrerådet har til opgave at formidle til den øvrige del af ældrebefolkningen.

Ældrerådet bragte rekrutteringsudfordringerne på ældreområdet på banen, og mener, at det kræver opmærksomhed. De vil gøre deres til at være positive og bidrage med respekt for faget. I fællesskab skal der findes gode løsninger.

Enighed om det gode samarbejde

Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Frank Heidemann er enig med Ældrerådet, og fremhæver det gode samarbejde mellem udvalget og Ældrerådet. Det har været fire anderledes år på grund corona, men med et godt kendskab til hinanden har udvalget og Ældrerådet formået at fastholde den gode dialog.

Ældrerådet får ros for deres evne til at komme på banen og bringe emner frem, som udvalget har til opgave at gribe og tage imod. Ældrerådet er blevet »first mover« og det skal de blive ved med.

Ligesom Ældrerådet fremhæver rekruttering på ældreområdet, gør udvalgsformand Frank Heidemann det samme.

Det er vigtigt, at Ikast-Brande Kommune holder fokus på rekrutteringsudfordringerne, og når han med udgangen af denne valgperiode takker af, vil han sikre sig, at hans efterfølger og det nye udvalg, fortsat har samme fokus på rekruttering.

Ifølge borgmester Ib Lauritsen skal ældrerådsvalget ikke holdes hemmeligt. Ældrerådet skal fortsætte det gode arbejde med at indsamle kandidater til opstillingsmødet den 7. september, så der opstiller flere end der skal vælges.