Naboer til Kærshovedgård: Får tilbudt kompensation på op til 150.000 kroner

De nærmeste naboer er blevet tilbudt at sælge deres ejendom til staten, mens alle indenfor 1500 meter modtager kompensation på op til 150.000 kroner

Udgivet:30. marts 2022, 10.05

Læsetid:2 minutter

Formanden for Bording Erhvervsforening Lars Lausten i samtale med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. Bording Erhvervsforening skal være med til at beslutte, hvordan de 15 millioner kroner til den såkaldte tryghedspulje skal bruges. Foto: Henrik Ole Jensen

Mikkel Korsgaard Christensen
Journalist| mkc@herningfolkeblad.dk

KÆRSHOVEDGÅRD De nærmeste naboer til Udrejsecenter Kærshovedgård fik i mandags et brev fra staten. I brevet blev naboerne tilbudt at sælge deres ejendom til staten eller at modtage en pose penge på op mod 150.000 kroner skattefrit.

Det er blevet besluttet at opdele nærområdet til Kærshovedgård i tre zoner med forskellige muligheder for at få økonomisk kompensation fra staten. Dermed afhænger beløbets størrelse af, hvor tæt borgerne bor på udrejsecentret.

- Vores første prioritet er fortsat at få afviste asylansøgere ud af landet, men det ændrer ikke på, at de nærmeste naboer er påvirket af udrejsecentret. Dem har vi lovet en håndsrækning, og den får de nu, fortalte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

500, 1000 og 1500 meter

For at blive tilbudt økonomisk kompensation er det en forudsætning, at man både ejer sin beboelsesejendom og er bosiddende på ejendommen. Derudover skal førnævnte kriterier være opfyldt på det tidspunkt, hvor regeringen besluttede at droppe planerne om at placere et udrejsecenter på Langeland. Den beslutning blev truffet 25. maj 2021.

Som nævnt dækker kriterierne over tre zoner, og her kan ifølge regeringens beslutning kun ydes kompensation én gang.

»Personer, der ejer og bor i ejendom, hvis matrikelgrænse er mindre end 500 meter fra Kærshovedgård, vil tilbydes muligheden for at vælge mellem at sælge deres ejendomme til staten til den pris, som Kommissarium ved Statens Ekspropriationer i Jylland vurderer er prisen eller at modtage en engangskompensation på 150.000 kroner. Personer, der ejer og bor i ejendom, hvis matrikelgrænse er mellem 500 og 1000 meter fra Kærshovedgård, vil blive tilbudt en engangskompensation på 150.000 kroner. Personer, der ejer og bor i ejendom, hvis matrikelgrænse er mellem 1000 og 1500 meter fra Kærshovedgård, vil blive tilbudt en engangskompensation på 50.000 kroner«, lyder det i beslutningen.

- Jeg mener, at det er en god ordning, vi præsenterer nu. Vi har forsøgt at se mod en tilsvarende ordning, som staten lavede ved Flyvestation Skrydstrup (øget støj som følge af F-35 fly, red.). Dem, der bor tættest på får på samme måde en kompensation, siger Mattias Tesfaye.

Samtidig er 15 millioner kroner fordelt over en fireårig periode er på vej til Bording, Isenvad og nærområdet til Udrejsecenter Kærshovedgård.