Turismeindsatsen samles i Herning

Ikast-Brande Kommunes Erhvervs-, vækst- og bosætningsudvalg har indgået en aftale med VisitHerning

16. maj 2019, 11.20

Foto: Christian Sjurman

Ikast-Brande Som en af sine sidste opgaver har turistchef Jette Nielsen færdiggjort destinationsbrochuren for 2019, og i løbet af den kommende uge giver hun så stafetten videre ved tre arrangementer i henholdsvis Nr. Snede, Brande og Ikast. Her bliver der samtidig mulighed for at hilse på VisitHernings direktør, Mette Gottlieb.

Med virkning fra 1. juni er det nemlig planen, at turismeindsatsen i Ikast-Brande skal varetages af VisitHerning. Samtidig arbejdes der på at få godkendt VisitHerning som tværkommunalt destinationsselskab for de to kommuner. Dette vedtog byrådet allerede på mødet 11. marts på den lukkede del af dagsordenen.

Ved samme lejlighed blev det besluttet at afsøge mulighederne for at indgå tilsvarende samarbejder med nabokommunerne, men da de allerede har aftalt eller er ved at aftale samarbejder med andre kommuner, er det ikke en reel mulighed. Til gengæld har Erhvervsstyrelsen overfor Herning Kommune erklæret sig positivt indstillet til et turismesamarbejde mellem Herning og Ikast-Brande.

De tværkommunale destinationsselskaber er et krav fra Folketinget, der har vedtaget, at den kommunale turismefremmeindsats fremover skal varetages af 15-25 destinationsselskaber ved udgangen af 2020 mod de nuværende cirka 80.

Udvalget skulle desuden tage stilling til, hvem der skal repræsentere Ikast-Brande i turistsamarbejdet, der i forbindelse med generalforsamlingen i slutningen af marts skiftede navn til Turistforeningen for Herning, Ikast-Brande og Omegn.

Udvalgsflertallet besluttede, at de to foreninger skal udpege en repræsentant i fællesskab, mens den anden repræsentant skal udpeges af Landdistriktsrådet og de fire lokalråd i forening. Desuden ønskes den nyudnævnte chef for Erhverv, vækst og bosætning, Lone Jager Neldeberg, udpeget som kommunens repræsentant.

Flere fokuspunkter

Ikast-Brande Kommune bidrager med 350.000 kroner til samarbejdet for perioden fra 1. juni og året ud.

Blandt fokuspunkterne i samarbejdsaftalen er afholdelse af informationsmøder med turismeaktører i Ikast-Brande Kommune samt hærvejsturismen.

Derudover er der reserveret 100.000 kroner til medfinansiering af en ansøgning om midler til destinationsudvikling, som er sendt til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Formålet med ansøgningen er at fremme udvikling af sammenhængende kvalitetsoplevelser for områdets erhvervs- og feriegæster samt at understøtte og fremme det nye lokale samarbejde.

Projektet forventes at løbe frem til udgangen af 2021, og samlet set lyder budgettet på 2.250.000 kroner.

Såfremt ansøgningen ikke imødekommes, skal de 100.000 kroner anvendes efter nærmere aftale mellem Ikast-Brande Kommune og VisitHerning.