Ingen ekstra penge til turismen

Der var ikke flertal for, at Ikast-Brande Kommunes betaling til det nyetablerede turismesamarbejde med VisitHerning skulle hæves med en kvart million kroner

Udgivet:15. december 2019, 09.07

Læsetid:3 minutter

Turismen skal være så stærk som muligt, siger udvalgsformand Annette Mosegaard. Foto: Henrik Ole Jensen

Af Mikael Lund
ml@brandebladet.dk

3 år siden

Ikast-Brande Teknik- og stabschef Kenneth Jensen havde indstillet til udvalget, som mødtes torsdag, at den årlige betaling på 650.000 kroner skulle hæves til 900.000 kroner, et forslag udvalgets formand, Annette Mosegaard (K) og Venstres Brian Sigtenbjerggaard, der er næstformand for udvalget, kunne støtte.

- Som udvalgsformand er det vigtigt for mig, at turismen bliver så stærk som muligt, forklarer Annette Mosegaard. Signalet fra byrådets budgetseminar var ifølge udvalgsformanden, at det er ok at bruge flere penge på turismen.

- For mig er det et signal om, at vi vil det her, uddyber Annette Mosegaard, der gerne ser, at en større del af ressourcerne i det nyetablerede turismesamarbejde bliver drejet over mod Ikast-Brande - og for at opnå det, er det nødvendigt at gå ind i samarbejdet med større kraft, påpeger hun.

Da udvalgets tre øvrige medlemmer, 1. viceborgmester Simon Vanggaard Nielsen (DF), Henrik Kraglund (FL) og Kirsten Hoffmann (S) alle vendte tommelfingeren nedad, var der imidlertid ikke flertal for forslaget, som derfor ikke blev vedtaget. Dermed kommer Ikast-Brande Kommunes bidrag til VisitHerning også til at udgøre 650.000 kroner i 2020.

Dårlig timing

- Min holdning er, at vi lige har været igennem massive besparelser helt generelt på alle områder, og jeg mener ikke det er den rette timing at driftudvide på turismen pt. Selvom vores samarbejdskommune, som i dette tilfælde er Herning, skulle vælge at investere mere, så skal vi ikke pr. automatik også udvide vores investering i turismen. Vi skal selv bestemme vores prioriteringer, og i denne sag vil jeg, kommunens økonomi taget i betragtning, hellere beholde pengene i kassen, lyder det fra Simon Vanggaard.

Kirsten Hoffmann anerkender det flotte turismearbejde, der har været i de foregående år med et hav af frivillige ildsjæle koblet op på professionel faglighed. Hun påpeger, at det først er med udgangen af 2020, de nye destinationsselskaber skal være oppe at køre.

- Så vi har lidt tid endnu, og hvem ved, måske der sendes flere statspenge ind i det, da det er en politisk aftale, som er pålagt os. Vi har det også sådan, at vi meget gerne helt konkret vil vide, hvad pengene skal bruges til, især når vi har været igennem så store sparerunder og fortsat er underlagt 1 procent effektiviseringsbesparelse samt en økonomisk politik, der udfordrer vore områder, lyder det fra socialdemokraten.

Naturligt at stemme nej

Fælleslistens Henrik Kraglund betegner det som "naturligt" at stemme nej til yderligere 250.000 kroner til Visit Herning udover de aftalte 650.000 kroner:

- Byrådets beslutning sidste år om at beskære tilskuddet til det nu hedengangne Visit Ikast-Brande afspejlede jo et ønske hos politikerne om at få turismeindsats for netop dette beløb, som derfor blev bevilget. Derfor kom ansøgningen fra VisitHerning om yderligere betaling - endda inden samarbejdet sådan rigtigt er kommet i gang - totalt overraskende for udvalget, siger Henrik Kraglund, der vil lade den kommende turismeindsats vise, om et større tilskud er berettiget. I så fald må udvalget se på sagen igen, lyder det fra byrådets nestor.

Som alle andre byrådsmedlemmer har Annette Mosegaard haft muligheden for efterfølgende at få sagen behandlet i byrådssalen, men den mulighed har hun undladt at benytte sig af i respekt for den forudgående proces, oplyser hun.