Harrild Hede som nationalpark - nej tak

27. september 2021, 06.35

Harrild Hede. Foto: Tom Laursen

LÆSERBREV Ønsker vi borgere overhovedet, at Harrild Hede og Nørlund Plantage skal udlægges som nationalpark? Socialdemokratiet gør, skriver Kasper Pauli Pedersen (KPP) – men er det gennemtænkt?

Tanken er jo, at sætte husdyr bag hegn og blandt andet anvende heste og kvæg til naturpleje. Det er borgmesteren loren overfor, skriver KPP.

Det er vi mange andre, der også er. Heste og kvæg anvendt til naturpleje er både uforsvarligt og uetisk. Vores husdyr er jo fremavlet til at være husdyr og ikke til at blive sat ud i naturen og overladt til sig selv. Og endda bukke under, hvis de ikke kan skaffe foder nok. Rewilding er det fine ord, som vi kommer til at høre igen og igen fremover. Ordet signalerer jo, at der er tale om et spændende projekt!

Vi er mange, som er begejstret for Harrild Hede og Nørlund Plantage, som de henligger i dag. Der er tale om store vidder, hvor enorme flokke af råvildt strejfer omkring. Hvis nogen del af området bliver indhegnet vil det betyde, at flokkene trænges sammen på et mindre område, hvilket vil gå ud over nabogårdenes afgrøder. Råvildt og roekuler er hinandens modsætninger!

Hvis tanken (bagtanken) med rewilding er at give en hånd til naturen og biodiversiteten skal det ske på en forsvarlig måde. Der må foretages naturpleje med maskiner, hvis det er nødvendigt, men ikke med husdyr. Lad hjortene stå for naturplejen – de kan klare sig om vinteren, fordi de kan æde og fordøje grene, buske, kviste, træer i et stort omfang, når græsset svinder om vinteren. Husdyrene vil lide en pinefuld død, når man af princip ikke vil fodre dem. Det er nemlig rewilding-ideologien.

KPP´s indlæg skaber forvirring omkring Socialdemokratiets holdning til naturen. I Blåhøj må der gerne rejses møller, selv om det jo også er et overgreb mod naturen. Men her vejer det tungere, at der kan produceres elektricitet, selv om det går ud over naturen på anden måde. På Harrild Hede-Nørlund Plantage må der skabes biodiversitet ved hjælp af sagesløse husdyr. Forstå det, hvem der kan.

Lad under alle omstændigheder alle os naturnydere beholde Harrild Hede og Nørlund Plantage, som de er i dag. Vi er begejstrede for arealerne, som vi oplever dem. Det vil vi gerne fortsat kunne nyde. Så drop blot dyreeksperimenterne.