Udsatte borgere får selvtillid og kommer på sporet af et nyt job: Millionprojekt er skudt godt i gang

Nyt inklusionsprojekt, der skal hjælpe borgere ind på arbejdsmarkedet får ros. Navnet er Jobsporet, og det får stor ros med på vejen

Udgivet:27. april 2022, 14.45

Læsetid:2 minutter

Karsten Dall Sørensen fik hjælp til at gentænke hele sit syn på arbejdslivet, da han blev en del af Jobsporet. I vinter blev han ansat med lønnede timer hos Textile Logistics sideløbende med projektet. Foto: Henrik Ole Jensen

Mikkel Korsgaard Christensen
Egnsredaktør| mkc@herningfolkeblad.dk

1 år siden

PROJEKT Som Herning Folkeblad tidligere kunne fortælle , kan udsatte ledige på kanten af arbejdsmarkedet nu få en hjælpende hånd til at komme ind på arbejdsmarkedet gennem flere inklusionsprojekter.

Projekterne får i alt 16,9 millioner kroner fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og 2,9 millioner kroner går til projektet Jobsporet i Ikast-Brande Kommune.

Her skal borgere på kanten af arbejdsmarkedet gennem et optræningsforløb og herefter i praktikforløb hos en virksomhed. Målet var tilbage i februar at få 42 borgere i fast beskæftigelse og at fastholde dem i arbejde, lød det fra arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Charlotte Gye Sørensen.

- Vi har en del virksomheder med rekrutteringsudfordringer, så der er brug for de udsatte borgere, lød det i vinter fra Charlotte Gye Sørensen.

Nu ligger en status på Jobsporet klar, og projektet får ros fra politisk side.

Formanden for arbejdsmarkeds-, psykiatri- og handicapudvalget i Ikast-Brande Kommune, Birthe Sørensen (S), kalder sig stolt.

- Vi har 54 borgere med i projektet. Seks af dem kom godt nok ikke ordentligt med alligevel, 37 er i træningsforløb ude i virksomhederne, og af de 37 er 8 allerede begyndt med løntimer, siger Birthe Sørensen og tilføjer:

- 21 er i forløb uden løntimer, men vi satser på, at de når målet og opnår løntimer. De resterende af de 54 er stoppet igen, men alt i alt er jeg meget godt tilfreds, siger udvalgsformanden.

Sætter ny standard

Projektet har også til formål at vise virksomhederne, hvordan de indsluser og fastholder borgerne. Birthe Sørensen roser kommunens deltagende virksomheder, som hun mener, har taget godt imod projektet.

- Det kører bare rigtig godt. Virksomhederne er gode og vil gerne være med til at løse udfordringerne, og så sætter projektet også en ny standard for jobcentrenes arbejde. Faktisk har vi i Ikast-Brande været ude for at fortælle andre kommuner om projektet, og jeg er ikke i tvivl om, at succesen skyldes det gode samarbejde med virksomhederne, så jeg vil igen understrege, at jeg er meget stolt, fortæller Birthe Sørensen.

Struktur på hverdagen

En vigtig forudsætning for at blive optaget i projektet er, at borgerne er motiverede. Derudover har man via projektet fået etableret et netværk indenfor tre forskellige brancher. Det drejer sig om landbrug, hotel og restauration samt detailhandel. De tre områder er udpeget, idet der her traditionelt er gode muligheder for ufaglærte job både på fuld tid og deltid.

Borgerne skal i træningsforløbet støttes i at få struktur på deres hverdag, opnå mødestabilitet samt indgå i et fællesskab på arbejdspladsen. Som udgangspunkt skal den ledige være mellem en og seks måneder i træning på virksomheden.

Den oprindelige tanke var, at 100 borgere skulle visiteres til projektet, og målet er fremadrettet, at 42 af deltagerne kommer i beskæftigelse enten under eller i direkte forlængelse af projektet.