En arv kostede ældre kvinde otte millioner kroner

En 73-årig kvinde fra Brande er dømt for groft skattesvig ved Retten i Herning

Udgivet:17. april 2016, 06.27

Læsetid:3 minutter

Foto: Colourbox

7 år siden

Brande En ældre kvinde fra Brande har erkendt sig skyldig i skattesvig for 5.408.154 kroner.

En dom fra Retten i Herning fastslår, at pengene skal betales tilbage.

Oven i kommer en tillægsbøde på 2,7 millioner kroner samt et års betinget fængsel.

Skjult formue i Schweiz

I perioden fra 2004 til 2013 har kvinden undladt at betale skat af en familieformue, som har været placeret på en konto i Schweiz.

Anklageren forlangte halvandet års betinget fængsel og en tillægsbøde på 2,7 millioner kroner.

Størrelsen på tillægsbøden og den betingede fængselsstraf var anklager og forsvarer enige om. Der hørte enigheden også op.

Forsvaren mente, at der var formildende omstændigheder i sagen, og at man også skulle tage hensyn til sigtedes alder. Derfor argumenterede forsvaren for en betinget fængselsstraf på ét år.

De formildende omstændigheder bestod i, at den 73-årige brandit ikke har brugt eller levet af familieformuen.

Hun har også lavet en selvanmeldelse til Skat og efterfølgende fået revisor og advokat til at udarbejde en retslig redegørelse for perioden 2004 til 2013, hvor der ikke er blevet betalt skat af formuen i Schweiz.

For en sikkerhedsskyld

Den dømte kvinde arvede i 1991 familieformuen i Schweiz, da hendes mor gik bort.

Men da hun var 13 år, fik hun besked om pengenes eksistens, da hendes mor røbede hemmeligheden om den skjulte formue for sin datter.

Det var den 73-åriges far, som havde stiftet og forvaltet den hemmelige formue i udlandet, ind til han gik bort i 1956.

Han var ejer af en virksomhed i Brande og samtidig ansvarlig for den daglige drift. Den ældre kvindes afdøde far var præget af verdenskrigene. Han oprettede formuen i Schweiz for at sikre sin families overlevelse, hvis der skulle komme endnu en verdenskrig.

Melder sig selv

Den ældre kvinde ville først ikke røbe noget om den hemmelige formue, da hun ikke ville kriminalisere eller skade sine afdøde forældres ry.

Hun havde også lovet sin afdøde mor, at blive ved med at bevare hemmeligheden.

Da den nu dømte kvinde opdagede muligheden for at lave en selvanmeldelse til Skat i begyndelsen af 2013, overvejede hun dette.

En del sygdom i familien gav hende dog andet at tænke på. Derfor blev det først i 2014, at hun lavede en selvanmeldelse.

Den dømte har betalt de 5,4 millioner kroner tilbage i skat. Derfor er det kun tillægsbøden på 2,7 millioner, som mangler at blive betalt.

Det kommer ifølge dømtes advokat til at ske, så snart hun har modtaget girokortet.