Læserbrev: Engesvang har brug for byggegrundene

11. maj 2021, 07.42

HC Jørgensen Foto: Privat Foto

LÆSERBREV

Hvor er det fedt at bo i Engesvang. I begyndelsen af marts bad jeg om input til et høringssvar vedrørende udstykningen ved Kragelundvej. Tusind tak for alle jeres henvendelser. Jeg har skrevet dem sammen til nedenstående høringssvar og sendt det til kommunen. Det har været svært at få alle ønsker med. Men jeg tror, jeg har ramt det meste. Hvis man ikke er enig i det, jeg har skrevet, kan man selv nå at sende et høringssvar. Deadline er 12. maj.

Forslag – Lokalplan nr. 367 boliger Kragelundvej, Engesvang

Høringssvar:

Undertegnede HC Jørgensen vil gerne anerkende, at Ikast-Brande kommune nu ønsker at igangsætte en lokalplan for et boligområde vest for Kragelundvej i Engesvang.

Engesvang har nu længe været i en rivende udvikling og stort set alle grunde i byen, både private og kommunale, er udsolgt. Derfor er den nye udstykning savnet.

Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på følgende problemfelter som jeg ønsker ændret inden en endelig vedtagelse.

1.Husene i den yderste række mod det fredede område bør kun opføres i et plan på samme måde som boligerne på Tjørnevej m.fl. ifølge lokalplan nr. 244 – max 6.5 m. Dette skal ses for at sikre at husene ikke dominerer, når man bevæger sig i ådalen.

2.Der bør kun være en udkørsel fra det nye boligområde til Kragelundvej. Udkørslen bør ligge så tæt på byen som muligt da oversigtsforholdene når man kommer fra Kragelundsiden er meget dårlige og hastigheden desværre meget høj.

3.Det er glædeligt at der opereres med et delområde 3 udlagt til natur med offentlig adgang. Området kunne med fordel øges til 35-40 m.

4.Det bør være en kommunal udstykning med en byggepligt inden for to år som man kender det. Området er så attraktivt at private investorer kunne fristes til at bruge området til en langtidsinvestering. Engesvang skole, børnehus, handelsliv og foreninger har brug for flere borgere til at sikre både kommunal og privat service. Ikke på at byggegrundene bliver solgt og derefter ikke bebygget.

5.Der skal sikres et beplantningsbælte eller lignende mod vest til beskyttelse mod primært støj fra den meget befærdede A-13.

6.Grundene kan med fordel variere i størrelse fra 700-1200 kvadratmeter. Det gør dem attraktive flere købere.