En Brogade uden bro

Faldefærdig bro udgør en fare for turister og motionister på Den skæve Bane

3. februar 2020, 08.32

Denne bro på Brogade i Ejstrupholm udgør en sikkerhedsrisiko for de folk, der benytter sig af Den skæve Bane, der går nedenunder. Nu indstilles det, at broen bliver fjernet. Foto: Flemming Thulstrup

EJSTRUPHOLM Det er spørgsmålet om den blinde vej Brogade i Ejstrupholm snart skal have et andet navn. Et passende forslag til en navneændring kunne være Broløs.

Inden for en overskuelig fremtid vil vejnavnet nemlig have mistet sin mening, når broen for enden af vejen forsvinder.

Det gør den formentlig snart, og det sker for at sikre fremtidige vandrere, ryttere og cyklister på Den skæve Bane mod at få nedfaldende fragmenter i hovedet fra den forfaldne bro.

Sikkerhedsrisiko

Af sikkerhedshensyn er broen spærret af for motoriseret trafik, men det er nu i teknik- og miljøudvalget bestemt, at den skal fjernes helt.

Derfor har man i udvalget indstillet til vedtagelse i byrådet, at der frigives godt en halv million kroner til formålet.

Broen der går hen over Den skæve Bane udgør en sikkerhedsrisiko for alle de, der benytter sig af den populære natursti, der er lavet på den gamle banestrækning.

Driften af Den skæve Bane sker i et samarbejde med nabokommunerne og Naturstyrelsen.

Det er efterhånden fire år siden, at Ikast-Brande Kommune blev kontaktet af BaneDanmark, der gjorde opmærksom på, at broen var i særdeles dårlig stand, og den blev derfor spærret af for al motorkørsel.

Stor risiko for nedfald

Der har i denne måned været eftersyn af broen, og her blev der konstateret grove afskalninger samt nedbrydning af de bærende konstruktioner.

Det blev tillige understreget, at der er stor risiko for at dele af broen vil falde ned på Den skæve Bane. Konklusionen går på, at broen skal rives ned hurtigst muligt.

Teknisk Område har i sagen været omkring Vejdirektoratet for at få klar besked på, hvem der er ansvarlig for at nedrive den faldefærdige bro, og herfra lyder svaret, at broen er en del af en offentlig vej, hvorfor nedrivningen og omkostningerne ligger på kommunens skuldre.

Pres fra BaneDanmark

BaneDanmark har også været på banen i forbindelse med den lejeaftale, man har indgået med Ikast-Brande Kommune vedrørende Den skæve Bane.

Her løfter man pegefingeren og advarer om en lukning af området under broen på grund af risikoen for, at dele af broen styrter ned i knolden på de mange turister og motionister, der benytter sig af Den skæve Bane.

Fra BaneDanmarks side peger man på et lignende tilfælde.

Silkeborg Kommune har fået et ultimatum vedrørende en bro, der også er ved at falde sammen og styrte ned over et baneområde. Her lyder kravet, at broen fjernes, ellers vil BaneDanmark selv gøre det på kommunens regning.