Læserbrev: Udrednings- og behandlingsretten skal genskabes snarest

Udgivet:15. oktober 2021, 13.09

Læsetid:2 minutter

Bo Jensen. Foto: Henrik Ole Jensen

2 år siden

LÆSERBREV Problemet med patient-udredning og behandlingsret er en tikkende bombe under det danske sundhedssystem - også her hos os i Region Midtjylland. Mere end seks kvartaler med en 100-årshændelse som corona og så toppet op med en lovlig sygeplejerske-konflikt har været mere end selv det bedste set up har kunnet klare.

Jeg er enig i, at de danske sygeplejersker skal have vilkår og en honorering, som lever op til deres relativt lange uddannelsesforløb, deres store ansvar og ikke mindst skæve rullende arbejdstider. Og der kan selvfølgelig også stilles spørgsmålstegn ved om lige netop tidspunktet for konflikt på toppen af coronaen, ville have været valgt, hvis det havde været i tiden da Florence Nightingale huserede på jord. Men lad nu det ligge. Sygeplejerskerne har - bortset fra de efterfølgende ulovlige punktstrejker - kun udnyttet deres grundlovssikrede ret, og nu står vi så her. Med en udsigt til, at vi skal langt ind i 2023 inden tilstandene normaliseres med hensyn til tider og frister for udredning og behandling af lidende patienter. Og det kan vi altså ikke leve med, hvis vi fortsat vil kalde os et velfærdssamfund. Derfor er regionerne nødt til her og nu at lave såkaldte »klumpudbud« af relevante operationer og behandlinger hos den private sektor. Al ledig kapacitet skal simpelt hen udnyttes uanset, om den er offentlig eller privat. Af hensyn til patienterne. Smerter fra f.eks. knæ og hofter, der trænger til udskiftning kan være så store, at de gør det umuligt at passe sit arbejde, og det kan lige som andre truende sygdomme påvirke folks mentale tilstand, så det også lægger yderligere tryk på vores i forvejen hårdt belastede psykiatri-beredskab.

Det handler om livskvalitet for den enkelte borger, og for at fremme dette, kan man også i relevante sammenhænge få løst mindre opgaver hos privatpraktiserende speciallæger. Efter coronaen er vi i en situation, hvor alle sten skal vendes, der skal tænkes ud af boksen, og hele sundhedssystemet er nødt til at løbe den ekstra meter, selvom der ellers er blevet løbet meget i forvejen – ikke mindst siden marts 2020. Men det er en nødvendighed, at vi holder ud lidt endnu, indtil vi er på den anden side og igen har normale tilstande. Forhåbentlig tidligere end 2023.

Men det ændrer ikke ved, at vi heldigvis bliver ældre. Det vil gøre at behovet for flere læger i fremtiden fremdeles er til stede, og det må man meget gerne tage med i den fremtidige normering af studiepladser. Og en understregning af det fornuftige i påbegynde et medicinstudie i Herning, som en underafdeling af Aarhus Universitet. Som en sikring af, at vi også i fremtiden vil kunne have dygtige læger – både på det nye supersygehus i Gødstrup og en de privatpraktiserende lægehuse i den vestlige del af vores region.