Biblioteket fyldte 90 år

Jubilæet er fejret gennem en hel uge blandt andet med et jubilæumsskrift

21. september 2021, 10.09

Martin Lundsgaard-Leth (siddende) og Carsten Jensen var blandt talerne, da Ikast-Brande Bibliotek markerede sit jubilæum på Ikast Bibliotek. Foto: Flemming Thulstrup

JUBILÆUM I sidste uge blev der rundt om i hele kommunen holdt fødselsdag.

Det var Ikast-Brande Bibliotek, der markerede sin 90 års fødselsdag.

Jubilæet blev fejret med kaffe og kage rundt om, og der var også ekstra gang i arrangementerne i form af foredrag og aktiviteter.

Af praktiske årsager er fejringen af jubilæet udskudt i en enkelt filial. Det drejer sig om Nørre Snede, som man venter med til begyndelsen af oktober.

Ellers blev der sat punktum for jubilæumsugen på biblioteket i Ikast, hvor den fredag eftermiddag stod på bobler, kagemand og taler.

Blandt talerne var kultur- og biblioteksleder Martin Lundsgaard-Leth, der blot er den tredje biblioteksleder i Ikast gennem de 90 år.

- Bibliotekerne var fra starten i stort omfang udelukkende udlån af bøger, men meget har ændret sig i årenes løb, fastslog han.

Stor udvikling

Bibliotekets førstemand kom også ind på udviklingen i bibliotekets rolle som stor kultur-formidler, ligesom der også er sket en del rent personalemæssigt.

- Der er kommet frivillige til, og så er der indført brugernævn. Der er ikke tale om nogen form for bestyrelse, men en gruppe af gode sparringspartnere, fastslog bibliotekets lokale førstemand.

- Bibliotekerne har aldrig haft det bedre. Det skyldes blandt andet, at vi i kommunen har fået et kultur- og fritidsudvalg, sagde Martin Lundsgaard-Leth, der rettede en stor tak til medarbejderne.

- De vil det her, fastslog han.

Der er i anledning af fødselsdagen udgivet et lille, men spændende og informativt jubilæumsskrift.

Heraf fremgår det blandt andet, at biblioteket i Ikast har ligget på seks forskellige adresser og blot haft tre ledere, nemlig Bernhard Larsen, Ditlev Andersen og Martin Lundsgaard-Leth.

En af skriftets redaktører, kulturkonsulent Carsten Jensen, benyttede fejringen på biblioteket til at læse lidt af festskriftets indhold op, nemlig Ditlev Andersens formandsberetning fra 1963 samt Per Højholts digt »Bondekultur og Industrikultur« ved indvielsen af bibliotekssalen i Ikast tilbage til 22. september 1984.

Fantastisk rejse

Formanden for kultur- og fritidsudvalget, Helle Mathiasen (V), var også fuld af lovord til jubilaren, som hun sammenlignedelig med en agtværdig ældre dame.

- 90 år - en ældre dame, men hvis I spørger mig - en dame som aldrig har set bedre ud - eller været i bedre form.

Rundt om i kommunens byer har der været biblioteker i mange år, men da de jo efter kommunesammenlægningen naturligt hører under hovedbiblioteket her i Ikast, som så dagens lys i 1931 - så har vi valgt at gøre den smukke dames 90-årsfødselsdag til en fælles fødselsdag, lød det fra udvalgsformanden.

Hun kom ind på den store udvikling, som biblioteket har undergået

- Vi skal holde fast i den og i fællesskab udvikle biblioteket til noget endnu bedre, der matcher borgernes forventninger og behov her i 2021. Vi forventer jo en meget større palette af tilbud både til hjernen, hjertet og kroppen i vores fritid, end vi har gjort tidligere ... Og det skal vi jo forsøge at honorere på bedste vis - og det er en stor opgave, erkendte Helle Mathiasen.

- Det har været en fantastisk rejse, som bestemt ikke slutter her - vi rejser videre sammen.

Der er i forbindelse med jubilæet udgivet et fint lille skrift om det lokale bibliotekvæsens historie. Foto: Flemming Thulstrup