Tanketrænere på Hestlund

Nyt tilbud på Hestlund Efterskole skal støtte unge, som kæmper med generthed og overbekymring

25. februar 2020, 13.23

Hestlund Efterskole tilbyder fra sommer et helt nyt forløb for generte og bekymrede unge. Forløbet er døbt »Tanketrænere«. Foto: Privatfoto

BORDING Denne sommer søsætter Hestlund Efterskole et nyt tilbud, som skal støtte unge, der kæmper med overdreven generthed og overbekymring.

Forløbet »Tanketrænerne« er udviklet af psykolog Stine Hæk og har til formål at yde støtte og give sårbare elever håndgribelige strategier til hverdagen.

Antallet af børn og unge, som oplever overdreven generthed eller overbekymring, er kraftigt stigende.

De mange bekymringer og negative tanker om sig selv påvirker de unges liv både med kammeraterne og i skolesammenhæng, og ofte opdages det først sent.

På efterskolerne er disse unge i fare for at falde fra, inden de er kommet rigtigt i gang. Den udvikling ser man på med alvor hos den midtjyske efterskole, hvor de med deres nye tilbud vil forsøge at støtte de unge, både i opstarten og hverdagen på efterskolen, men også give dem brugbare strategier til deres videre færd i livet.

Før skolestart

Målet er at tilbyde støtte tidligt.

- Jeg har arbejdet med børn og unge en del år, og jeg ser det som et generelt problem, at vi simpelthen rammer dem for sent. Det er ofte unge, som med en lille håndsrækning kan få langt mere kvalitet ind i både deres skoleliv og deres liv generelt. Jeg er optaget af, at man forebygger i stedet for at reparere, når der er blevet problemer. Det er så ærgerligt, at det for nogle kommer så vidt, at de måske i voksenårene får en egentlig angstdiagnose. Specielt når man ved, at meget af det, der bliver til angst i voksenårene, begynder i børne- og ungdomsårene og kunne være forebygget, lyder det fra psykolog Stine Hæk.

Forstander på Hestlund Efterskole, Johannes Pedersen, har selv oplevet behovet hos en del af eleverne på skolen og ser også den positive udvikling, målrettet støtte kan afstedkomme.

- Vi har valgt at søsætte »Tanketrænerne«, fordi vi gennem flere år har oplevet elever, som synes, det kan være noget af en udfordring at begynde på efterskole. Vi har allerede i dette skoleår gjort brug af Stines kompetencer til nogle elever, og vi kan virkelig se en udvikling i løbet af året. Så nu lancerer vi et struktureret forløb, hvor vi som noget nyt begynder allerede, inden skoleåret begynder, og hvor vi også tilbyder undervisning til forældrene, så de også er trygge ved at sende deres barn af sted på efterskole og bliver mere sikre på, hvordan de hjælper deres barn bedst muligt, fortæller forstanderen.

Er ikke sandheden

For Johannes Pedersen, som hver dag er helt tæt på eleverne, er det vigtigste formål at give de unge mulighed for at kunne udleve de ting, de gerne vil i livet.

- Vi vil gerne lære de unge, at de negative tanker, de har, ikke nødvendigvis er sandheden. Med gruppetilbuddet får de desuden forståelse for, at de ikke er alene i at have de her tanker og udfordringer. Og så er det vigtigste formål med »Tanketrænerne« at støtte de unge i at udleve de ting, de har lyst til at gøre i deres liv, uden at blive hindret af negative tanker og bekymringer, lyder det fra Johannes Pedersen.

Forstander på Hestlund Efterskole Johannes Pedersen. Foto: Privatfoto