Højskolen gav fødselar livsmodet tilbage

Pastor Emeritus Jørgen Vingborg, Bording, fylder fredag 28. januar 80 år

Udgivet:27. januar 2022, 11.06

Læsetid:4 minutter

Jørgen Vingborg fejrer 28. januar sin 80 års fødselsdag. Foto: Tom Laursen

Laila Kempel
Journalist

1 år siden

FØDSELSDAG I 38 år var han den lokale præst, der delte sorger og glæder med sine sognebørn i Ikast, Isenvad og Fonnesbæk Sogne.

På fredag - den 28. januar - fylder pastor emeritus og tidligere provst gennem tyve år, Jørgen Vingborg, 80 år.

2021 var et annus horribilis for den pensionerede sognepræst, der i april måtte sige farvel til sin kone Lisbeth Vingborg gennem 56 år. Hun døde af kræft. En sorg, som han knap nåede at bearbejde før hans ældste datter Birgitte, der som bare 43- årig også døde af selvsamme sygdom.

- Jeg havde ikke regnet med, at jeg ville være i humør til at fejre min fødselsdag, siger Jørgen Vingborg, som slet ikke kan skjule, at livet tog en hel anden retning, da det så mest dystert ud.

- Jeg tog på højskole i Sønderjylland for ligesom at komme videre, og her mødte jeg Else Marie Rossen. Hun har ændret på det hele. Nu har jeg fået livsmodet og humøret tilbage, lyder det fra den næste 80-årige tidligere sognepræst, der i dag bor i Bording.

Det betyder også, at fødselsdagen skal fejres i flere omgange.

Jørgen Vingborg samler sine fire børn og sine ti børnebørn i hjemmet. Han har også inviteret ti forhenværende præstekolleger og deres ægtefæller på middag i anledning af den runde dag.

Første embede

Jørgen Vingborg er født på Frederiksberg, men fik sin opvækst på Mols, hvor forældrene drev et privat plejehjem. Han blev student i 1961 fra Århus Akademi og teologisk kandidat fra Århus Universitet i 1970.

I marts 1971 fik han sit første embede i Ikast, Faurholt og Isenvad med bopæl i Isenvad Præstegård.

Her boede han, indtil han gik på pension i 2009.

I 1975 blev der bygget et kapel i østbyen, som senere blev indviet som kirke. Her havde han også sit virke.

I 1989 blev Jørgen Vingborg udnævnt som provst i Ikast Provsti og kirkebogsførende sognepræst i Isenvad. Dertil kom, at han var fængselspræst i Kærshovedgård.

I 1994 føjedes en ansættelse til som sognepræst ved den nyopførte Fonnesbæk kirke, der arkitektonisk og indretningsmæssigt skilte sig ud og derfor tiltrak sig stor opmærksomhed.

For Jørgen Vingborg er det fællesskab, der var i de 15 år, han virkede ved Fonnesbæk kirke, det største og mest spændende. Der skete virkelig mange ting på det strukturelle område, som indebar, at hans nu afdøde hustru fik stilling som kirketjener. Også på det bygningsmæssige område var der mange ting, som optog ham, og som han også skulle tage stilling til som provst.

Jørgen Vingborg har derfor kunnet findes i mange sammenhænge - både inden for kirken og uden for.

Lokal engageret

Han har været engageret i det lokale foreningsliv og skrevet flere bøger om ”kirkerne på heden”, som en af dem hedder, og om Isenvad FDF’s 50-års jubilæum. Han var i flere år interesseret i lokalhistorien og har også fået udgivet flere bøger om specielt de lokale kirker i området.

I flere år var han formand for menighedsrådsforeningen i provstiet, ligesom han var helt i front, da Hestlund Efterskole blev startet. Han var formand i 12 år.

De første mange år som pensionist var Jørgen Vingborgs livsudfoldelse begrænset - præget som den var, af mange besøg i sundhedsvæsenet som følge af alvorlig sygdom i familien.

Der er er der særligt to ting, der har været med til at forme fødselaren. Det første er Jesu ord: ”Mit rige er ikke af denne verden”, som nu afdøde biskop Johs. W. Jacobsen anvendte i ordinationstalen til ham i Viborg Domkirke. Ordene har han haft med i overvejelserne, hver gang han har stået over for nye opgaver - både indenfor og udenfor tjenesten.

Kirkedage

Det andet, der har præget ham i særlig grad, er fællesskabet omkring Det økumeniske center i Århus (DØC) i studietiden. Her var han med i inderkredsen omkring afdøde dr.theol. Johs. Aagaard. Engagementet i DØC førte blandt andet til, at han efter Kirkernes Verdensråds generalforsamling i Uppsala i Sverige i 1968 også var at finde i den kreds, der startede Danske Kirkedage (Mini Uppsala) op i Haslev samme sommer.

Danske Kirkedage har været afviklet hvert tredje år siden og Jørgen Vingborg mener, at de stadig giver en indsprøjtning til dansk kirkeliv. Der kommer mange mennesker og der er altid en meget aktuel dagsorden.