IB Gruppen sælger reklamebureau: Generationsskifte fuldt gennemført

Pr. 1. juli er IB Gruppen ikke længere partner i reklamebureauet Happy & Co

18. juni 2021, 04.00

Fra venstre Karsten Olsen, Bo Jensen og Jakob Gaardsted Petersen. Foto: Privat Foto

IKAST Siden fusionen mellem Happy Advertising og IB & Co i januar 2012 har IB Gruppen i Ikast været i besiddelse af 50 procent ejerskab af bureauet, men disse aktier sælges ved regnskabsårets afslutning den 30. juni over til Happy Holding, som i perioden har ejet den anden halvdel, lyder det i en pressemeddelelse.

Handlen skal ses som en afslutning på et længere planlagt generationsskifte, hvor selskabets formand og største aktionær Bo Jensen har ønsket at udtræde af såvel ejerskab som bestyrelse, hvor han har beklædt formandsposten i 9,5 år. Baggrunden er ønsket om at hellige sig andre opgaver på tærsklen til den tredje alder. Handlen sker som nævnt ved månedens udgang, og Bo Jensen forlader også formandspost og bestyrelse, når der er holdt generalforsamling efter sommerferien. Happy tegnes fremadrettet af direktør Jakob Gaardsted Petersen og kreativ direktør Karsten Olsen.

40 år

- Jeg har været i virksomheden i mere end 40 år, og synes det er passende, at give stafetten videre til yngre kræfter, siger Bo Jensen, der i sommerferien fylder 63 år.

- Jeg føler, at tidspunktet er rigtigt nu, og vi kan glæde os over, at virksomheden bort set fra et lille coronaskvulp i starten af 2020 har været i konstant opadgående formkurve de sidste fire år, og at vi her pr. 30. juni ser ud til at lande det bedste årsresultat i nyere tid.

Happy beskæftiger i alt 20 medarbejdere, og har kunder over hele Danmark, for hvem man løser kommunikationsopgaver i alle afskygninger. Bureauet har fortsat domicil på Strøget 38 i Ikast, og selve backoffice-funktionen vil også i en periode efter aktieovergangen blive forestået IB Facilities med Per Haulrik som CFO.

Tre generationer

Det multigrafiske kommunikationshus i Ikast har rødder tilbage til 1925, og Bo Jensen er tredje generation og har været i virksomheden siden 1981. Og han etablerede egentligt reklamebureau i 1994. -Det har været en fantastisk tid, hvor jeg har fået lov at være med i inderkredsen af en masse projekter, udviklinger og knopskydninger. Men jeg føler nu at have aftjent min værnepligt, og er allerede gået i gang med at overlevere min sidste halve snes af gode personlige kunder til andre kræfter i huset. Det næsten 10 år lange parløb med Jakob Gaardsted & Co. fra Happy Holding er forløbet endnu bedre end vi havde turdet håbe, da vi slog pjalterne sammen, og jeg er helt tryg ved, at Happy er gearet til at yde kunderne de kompetencer og servicies, der efterspørges i fremtidens kommunikative og digitale verden. Jakob og Karsten er kanondygtige marketingfolk med stor forretningsforståelse, som jeg i den grad har tillid til kan skabe den rigtige fremtid for bureauet, siger Bo Jensen.

Bo Jensen vil nu bruge sin sine kræfter og sit engagement på andre projekter. - Og det betyder også, at jeg vil have den nødvendige tid og det krævede overskud, hvis det til november skulle lykkes mig, at opnå valg til Regionsrådet, hvor jeg jo stiller op for de konservative, siger Bo Jensen.

13 lejemål

Ejerkredsen i IB Gruppen består ud over Bo Jensen, af Per Haulrik, Steen Hebsgaard, Christian Søsted Poulsen og Jakob Gaardsted Petersen. Bo Jensen beholder sit kontor og fortsætter som direktør i IB Gruppen, hvis primære ejerskab fremadrettet vil være IB Ejendomme. Her er der i øjeblikket hele 13 forskellige lejemål.

- Vi har nogle planer med ejendommen, som vi vil lancere, når de er videreudviklet, siger Bo Jensen.

Bo Jensen er fortsat involveret i 12 bestyrelser og udvalg i forskellige virksomheder, institutioner og organisationer – heraf de otte med sæde i enten direktion eller formandskab.