Forventningerne opfyldt

Udgivet:25. juni 2022, 14.00

Læsetid:1 minut

Foto: Flemming Hansen

Af Mikael Lund
ml@brandebladet.dk

IKAST-BRANDE Da Hededanmark 1. april overtog hovedparten af de opgaver, som indtil da var blevet udført af kommunens egen entreprenørafdeling, medførte det samtidig en millionindtægt for kommunekassen.

Indtægten skyldtes, at kommunen i samme arbejdsgang solgte størstedelen af entreprenørafdelingens maskiner og løsøre til Hededanmark for 9,7 millioner kroner; beløbet var fastsat af et uvildigt auktionshus på baggrund af en vurdering af maskinernes stand og markedsværdi.

Den resterende del af Entreprenørafdelingens maskiner og løsøre skulle sælges på auktion, og forventningen var, at de sammenlagt ville indbringe godt to millioner kroner.

Nu er de resterende maskiner og løsøre blevet bortauktioneret, og resultatet af auktionen levede op til forventningerne - så godt og vel, endda:

Alt i alt indbragte salget knap 2,4 millioner kroner, hvorfra der skal trækkes 50.000 kroner i vurderingssalær. Tilbage blev 2.341.000 kroner, som har kunnet puttes i kommunekassen.

Dermed blev den samlede indtægt fra Entreprenørafdelingens »ophørsudsalg« på lige godt 12 millioner kroner.