Debat: Velfærden skal prioriteres

10. september 2020, 17.00

Tage P. Olsen, kredsformand (S), Ikast-Brande Kredsen

DEBAT Socialdemokratiet i Ikast-Brande kredsen afholdte den 1. september medlemsmøde om de forestående budgetforhandlinger.

Der er mange områder, der efter flere års besparelser ønskes prioriteret, men i erkendelse af at politik nu engang er det muliges kunst, er det selvfølgelig også klart, at vi ikke kan få alt, hvad vi måtte ønske os.

Diskussion gik lystig, men to krav var helt centrale på mødet.

Der skal gøres op med den økonomiske politik, der indeholder en procentsbesparelser på alle områder hvert år ,og budgetterne skal fremskrives med hundrede procent, når der bliver flere børn og ældre i vores kommune, mod de halvtreds procent som det borgelige flertal har besluttet.

Nogle vil måske stille spørgsmål ved, om man virkelig ikke kan finde en procentbesparelse eller fremskrive vores budgetter med mindre på vores kommunale drift hvert år? Nuvel det kan man måske et enkelt år eller to, og det er gjort, men problemet er, når man hvert år kræver, at der findes besparelser i omegnen af de 25 millioner på vores fælles velfærd.

Vi er inde ved benet, ja vi er faktisk i en situation hvor vi saver i det. Det er uholdbart og urimeligt. En kommune er ikke bare en virksomhed, vi er et fællesskab, hvor vi sammen betaler til, at vores børn og ældre og ikke mindst personale får nogle rimelige betingelser.

Når det kræves, at der nu og her igen skal findes 3-4 millioner kr. på dagplejen og skoleområdet, og at der samtidig regnes med tocifrede millionbesparelse på vores ældre over en årrække, så er vi nået dertil, hvor vi må sige fra.

Det er ikke og bliver ikke socialdemokratisk politik.

Økonomisk ansvarlighed

Vi ønsker at være økonomisk ansvarlige, og vi tager ansvar for en drift i balance, og derfor var vi også tilfredse med, at der i sidste års budget blev vedtaget, at der skulle spares penge på den kommunale bygningsdrift ved at effektivisere her.

Et samlet byråd besluttede endda allerede i 2014 i budgetforliget for 2015-2018 helt konkret at lukke administrationen i Nr. Snede med henblik på at samle vores administrative personale.

Det er i vores optik kloge besparelser, som vi gerne står på mål for, men vi vil ikke sende regningen for den manglende handlekraft til vores børn og ældre.

Socialdemokraterne har stadig ambitioner for byerne i hele kommunen, hvilket vi fremlagde på et pressemøde for over et år siden.

S-visioner for Ikast-Brande

Vi har en Socialdemokratisk regering, der har sikret, at kommunerne har økonomi til at prioritere vældfærden for vore børn og ældre, det har man gjort gennem de seneste kommuneaftaler og en god udligningsreform, der er vedtaget af et bredt flertal i folketinget.

Socialdemokratiet Ikast-Brande ønsker ligeledes et bredt forlig om kommunens fremtidige budget, men der er også fuldstændig enighed om, at det kræver, at velfærden prioriteres denne gang.