Nu pipper »strudsen« - udvalgsformand svarer igen på kritik

Helle Mathiasen tager til genmæle efter tre læserbreve i Brande Bladet

Udgivet:08. oktober 2018, 08.32

Læsetid:2 minutter

Brande Taekwondo Klubs karismatiske Hans Pedersen har været i gang med pennen efter nyheden om, at klubbens tilskud reduceres. Foto: Henrik Ole Jensen

Af Helle Mathiasen (V) Formand for kultur- og fritidsudvalget

4 år siden

LÆSERBREV Nu pipper "STRUDSEN"

Kære Hans Pedersen.

Mangt og meget er jeg blevet kaldt gennem årene, men dog aldrig en struds - jeg mener faktisk ikke at jeg stikker hovedet i busken, heller ikke når det handler om svære besparelser - dog er jeg lidt ked af at du vælger at skrive 3 læserbreve i Brande Bladet i stedet for at sende dine spørgsmål enten til mig eller til Kultur og fritidsudvalget.

Allerførst vil jeg gerne anerkende det store arbejde du gør for Brande Taekwondo, og alle de frivillige timer du lægger i klubben - Det gør du i Brande, og det gør rigtig rigtig mange ildsjæle i klubberne i hele vores kommune - og dette gælder både klubber med elitesatsninger og klubber med breddeidæt - og klubber med begge dele.

Uden alle jer, ville der ikke være den store mangfoldighed af fritidstilbud til vores børn og unge - og så mange fantastiske idrætsfællesskaber som vi har i dag - TAK for det.

Du rejser en række spørgsmål omkring besparelserne i budgetforliget på fritidsområdet, og helt konkret for Brande taekwondo.

Her er så lidt fakta:

. Brande Taekwondoklub er den ENESTE klub i Ikast-Brande kommune som modtager et direkte årligt grundtilskud fra Byrådet - (180.000 kr i 2018) - (140.000 kr. i 2019)

. Kultur og fritidsudvalget har derudover bevilget ekstraordinært tilskud fra eliteidrætspuljen til Brande taekwondo på i alt 57.000kr. i 2018 ( puljen er i alt 157.000 kr.) - puljen reduceres i 2019 med 40.000 kr.

- altså har Brande taekwondoklub i 2018 modtaget 235.000 kr. i kommunal støtte.

. I forbindelse med budgetforliget for 2019, skal der findes besparelser på 500.000 kr. på lokaletilskud til foreninger SAMT en yderligere 2 procents besparelse på hele budgettet til forenings- og fritidsområdet.

Alle foreninger vil blive ramt - og det bliver en stor opgave at finde de ekstra penge i disse foreninger.

Brande Taekwondo vil dog IKKE blive ramt i forhold til lokaletilskud, idet foreningen ikke betaler leje for brug af lokalerne på Dalgas skolen.

. Brande Taekwondo Klub er den eneste klub i Ikast-Brande Kommune, som er på byrådets "finanslov".

- alle øvrige klubber klarer sig selv via kontingenter, lokale- og aktivitetstilskud, sponsorater + de kan ansøge eliteidrætspuljen om ekstra tilskud. Det gælder også de klubber som har hold/udøvere i allerhøjeste række på ungdomssiden.

Disse fakta er bestemt ikke en undskyldning for vores beslutninger - men blot for at sætte tingene ind i det rette perspektiv.

Så kære Hans...

Jeg mener faktisk at vi bakker op om vores sportsklubber bredde og elite - på bedste vis med de midler vi har til rådighed - også ( og måske især) Brande taekwondo klub.