Hidtil stærkeste kvartal: Corona bremser ikke Biomar i Brande

Heller ikke covid-19 har kunnet sætte en stopper for væksten hos fiskefoderproducenten, der har præsteret det hidtil stærkeste 2. kvartal i virksomhedens historie

18. august 2020, 11.00

Salget af fiskefoder fra Biomar i Brande trodser corona og sætter rekord. Foto: Henrik Ole Jensen

BRANDE Hos fiskefoderproducenten Biomar i Brande viser det netop afsluttede 2. kvartal på trods af flere midlertidige nedlukninger en vækst i omsætningen på 7,2 procent til knap 2,7 millarder kroner, de afsatte mængder med næsten 9 procent til 310.000 tons, og resultatet af den primære drift (EBIT) er gået fra 116 millioner kroner i 2. kvartal sidste år til 137 millioner kroner i år.

Resultatet før skat er ganske vist faldet fra 131 millioner kroner sidste år til 113 millioner kroner i år, men det skyldes først og fremmest, at BioMar i 2. kvartal sidste år realiserede en gevinst på 29 millioner kroner i forbindelse med frasalg af virksomhedsandele.

Laksen går frem

Fremgangen i omsætningen er først og fremmest baseret på en øget afsætning i laksedivisionen understøttet af et stærkt produktmiks og supplerende serviceydelser. Til gengæld har BioMar måttet notere en mindre tilbagegang i Latinamerika og en lidt større omsætningsfald i EMEA-divisionen, som omfatter de europæiske aktiviteter, der ikke vedrører laks.

Uagtet de usædvanlige forhold, der har tvunget BioMar til en række foranstaltninger for at opretholde produktionen, er det lykkedes at få sat gang i produktionen på de to nye fabrikker i henholdsvis Wuxi i Kina og på Tasmanien.

Afregning under pres

Afregningspriserne på fisk og rejer har været under pres på grund af manglende efterspørgsel fra restauranter og catering-firmaer, hvilket har gjort forholdene vanskelige for mange af BioMars kunder. Blandt andet derfor har virksomheden sænket forventningerne til årets samlede omsætning fra de tidligere udmeldte 12 milliarder kroner til 11,5 milliarder kroner og et EBITDA (resultat før skat, finansielle udgifter, af- og nedskrivninger) i intervallet 940 – 1000 millioner kroner. Det er 60 millioner kroner lavere end oprindeligt forventet, men i tråd med de indikationer, der blev givet efter 1. kvartal.

Håb om normalisering

Forudsætningen for, at dette kan nås, er dels, at markederne i Europa og Kina fortsætter normaliseringen, samt at USA i løbet af indeværende kvartal får vendt den negative tendens.

Samlet set har BioMar i løbet af 1. halvår 2020 omsat for godt 5 milliarder kroner med et EBITDA på 380 millioner kroner og et nettooverskud før skat på 194 millioner kroner som resultat.