Tarzanbane, rollatorspor og pumptrack: Et område fyldt med liv for hele byen skyder frem

Om et halvt år kan borgerne i Engesvang boltre sig i nye omgivelser bag hallen, hvor store forandringer til at fremme fællesskabet lige nu er på vej

14. januar 2021, 11.54

Rasmus Røjkjær på bmx-sporet. I baggrunden ses madpakkehuset. Det er netop i skovområdet, at aktivitetsbåndet skal ligge. I området er der i forvejen en 9-hullers discgolfbane, som bliver til 18 huller senere. Her vil de naturlige udfordringer blive en del af banen. Foto: Tom Laursen

ENGESVANG Han lader blikket panorere ud over området og smiler med både øjne og mund. Rasmus Røjkjær er en del af styregruppen »Vision 2020« i Engesvang.

Han står en frostfyldt eftermiddag bag Engesvang Hallen og drømmer sig et halvt år frem i tiden.

Til en lys juniaften hvor byens hold spiller kamp på grønne velklippede fodboldbaner; til en aften hvor børn, unge, midaldrende samt ældre dyrker motion, snakker og hygger sig; til en aften hvor synergierne mellem alle dele af byen mødes i ét stort fællesskab.

Rasmus Røjkjær ser igen ud over området, som er ved at blive til et mødested med aktivitetsbånd, en nyanlagt sti, fodboldbaner og MTB-spor for blot at nævne nogle af planerne.

Men vi er ikke i juni. Vi er i begyndelsen af januar, og Rasmus Røjkjærs indre billede bliver erstattet af et snedækket, humpet landskab, som mangler en del for at blive til et samlingssted for en hel by. Og dog.

Vejrskiftet mod sommertemperaturerne kommer af sig selv i de kommende måneder, mens arbejdet med området derimod kræver hundredvis af mandetimer. Men faktisk er projektet ikke langt fra at blive en realitet. Stien er stort set færdig, og inden længe begynder arbejdet med at gøre jordarealerne til fodboldbaner.

- Her er finansieringen på plads, og vi er blevet lovet, at det kommer til at ske i foråret, men vi mangler fortsat cirka halvdelen af finansieringen til aktivitetsbåndet på den anden side af stien, siger Rasmus Røjkjær.

En drøm bliver virkelig

Tilbage i 2013 gik en gruppe borgere fra Engesvang i tænkeboks. For hvordan kunne man skabe et område omkring Engesvang Hallen, som har det formål at danne rammen om et udviklende, inspirerende og fælleskabsfremmende miljø? Drømmen blev til en vision: »Vision 2020«. I dag er styregruppen skrumpet, men viljen og initiativet er vokset. I år er målet at tage et stort og afgørende skridt mod at realisere drømmen om en landskabspark. Senest er forløbet af den lokale bæk, Elbæk, åbnet og lagt over mod Sørens Bakker. Nærmest hallen er bækken rørlagt, mens et parallelt vandløb længst borte er blotlagt.

For hver ende af fodboldbanerne ses to nye søer, der skal tage imod og rumme overfladevandet, som strømmer ned mod det lavtliggende område.

- Hovedstien skal efter planen fortsætte hen forbi hallen, op til skolen og videre op til hovedgaden, så folk kommer ned forbi her, hvis man skal til hallen oppe fra byen. I det hele taget håber vi på, at vi kan samle byen hernede. Man kan sætte sig og se fodboldkamp, lufte sin hund, dyrke motion eller bare mødes. Ét stort samlingspunkt, siger Rasmus Røjkjær.

Tarzanbane og MTB

Han viser over stien og peger mod skovområdet bag Engesvang Friluftsbad, hvor et nu tidligere BMX-spor kan anes. Her er det planen at anlægge en tarzanbane, hvor børn og unge kan boltre sig.

- Den skal ligge på det, vi kalder aktivitetsbåndet, som dækker over lidt af hvert. Det begynder oppe ved hallen, og vi får fodbold, discgolf, mountainbike, tarzanbane og formentlig alle mulige andre aktiviteter på sigt. Vi tænker desuden i at anlægge bænke langs fodboldbanen. Vi tænker i klatrenet eller andre udfordringer, så der hele tiden er mulighed for børnene for at være i bevægelse - eksempelvis mens de går sammen med far og mor ned langs stien, siger Rasmus Røjkjær.

Han tilføjer, at det tidligere BMX-spor bliver udvidet med et sving i tre baner, som bliver til et teknikspor med forskellige udfordringer.

- Her er det igen planen, at det bliver noget, som alle kan have glæde af. Både trænede og ikke-trænede mountainbike-ryttere, lyder det.

Ræs med rollatorer

Længere oppe ad aktivitetssporet er det tanken, at byens ældre eller gangbesværede får mulighed for at komme ud i det fri og samtidig få trænet lidt.

- Vi vil lave en rollatorbane i to spor. Det ene spor bliver forhøjet i kantstens-højde, så man kan øve sig i at træde kantsten, og så har vi seks meter med flad belægning samt seks meter med lidt ujævne chaussésten og fliser. En blanding af noget jævnt, lidt usikkert - for at træne gang med eksempelvis rollator, kørestol eller stok, lyder det fra Rasmus Røjkjær.

Bag det sidste bælte er vi nået frem til overfladesøen, hvor en helt ny bro giver adgang over bækken. Rasmus Røjkjær peger ned mod et læhegn, hvor et braklagt areal kan anes.

- Tanken er at få nogle blomster ind. Derfor vil vi lave en blomstereng med en form for græs eller andet, fortæller han.

I de kommende uger og måneder begynder arbejdet med at søge fonde, puljer og interesserede erhvervsdrivende for at nå helt i mål. I alt koster aktivitetssporet 626.000 kroner at anlægge, og gruppen mangler som nævnt cirka halvdelen.

Rasmus Røjkjær nævner også det nybyggede Engesvang Børnehus, som ligger i den ene ende af området.

- Her er lavet en sidesti fra hovedstien til deres legeplads. Vi skulle på den måde gerne kunne trække folk fra hallen til daginstitutionen. Det samler hele området, siger han og tilføjer:

- Vi håber meget på at kunne nå helt i mål, for her er nogle unikke muligheder, men det skal vi også nok. Vi har et rigtig godt sammenhold her i byen, og jeg kunne blive ved med at nævne eksempler på den øgede sammensmeltning, vi får på tværs af både skolen, hallen, foreninger og fritidsliv i Engesvang, lyder det fra en begejstret Rasmus Røjkjær.