To gange skybrud i Ikast: Rotter og toiletpapir flyder i gaderne

Jyllandsgade er fortsat enstrenget og ikke separeret. To gange har det givet voldsomme oversvømmelser i private haver og kældre.

10. juli 2021, 04.48

Kloakdækslerne kunne slet ikke klare mængden af vand, der fossede ned fra oven. Dækslerne sprang op, og kloakvand fossede op og blandede sig med regnvandet tirsdag aften. Her et eksempel fra Det røde Hav ved Jyllandsgade. Foto: Privatfoto

IKAST To gange i sidste uge har himmelsluserne åbnet sig på vid gab over Ikast, så regnen er fosset ned i mængder, så der er tale om skybrud.

Det har betydet vand i stride strømme - helt bogstaveligt.

Det gælder ikke mindst i den sydlige ende af Møllegade

For Jan Kristensen gik det hel galt i tirsdags.

I 16 år har han boet på Møllegade og har før set store regnmængder stå på det grønne areal syd for kirkegården. Indimellem er vandet også løbet ind i hans private have.

Men i tirsdags løb det ned i kælderen i en sådan mængde, at kummefryseren trimlede omkuld og de frosne madvarer væltede ud i vandet, som efterhånden fyldte kælderrummet op i en meters højde.

Toiletpapir og døde rotter

- Og det er ganske ulækkert. For der er jo ikke kun tale om overfladevand. Det er også kloakvand, som på grund af de store regnmængder vælter op, fordi kloakkerne slet ikke kan klare det. På min digitale måler kan jeg se, at der faldt 33 millimeter regn på en halv time, forklarer Jan Kristensen.

Døde rotter og toiletpapir

Påstanden om kloakvandet underbygges af, at flere lokale borgere under de seneste to regnskyl tirsdag og torsdag har set både toiletpapir og døde rotter, flyde rundt på asfalten.

Vandet samler sig på Jyllandsgade og flyder hen over det grønne areal og ind i de private haver på Møllegade.

Teknik- og Miljøudvalgets formand, Henrik Engedahl (V), bekræfter, at der på stedet er såkaldt fælleskloak. Det vil sige kloakker, der endnu ikke er blevet moderniseret eller separeret. Spildevand og regnvand sløber stadig i de samme rør.

- Regnmængderne er ekstreme hændelser, som er svære at forudsige. Vi kan ikke gardere os mod det. Og vand løber jo ligesom den vej, det kan, siger Henrik Engedahl helt pragmatisk.

Udsat sted

Han er dog bekymret for, at kloakvand løber over.

- Ud over at det er ulækkert, når kloakvand bliver overfladevand, så er det er sundhedsfarligt, siger udvalgsformanden, der vil gå i dialog med det lokale spildevandselskab i forsøget på at forhindre, det sker igen.

Hos Ikast Spildevand er den daglige chef Thomas Kruse Madsen og et par ingeniører allerede i gang med at finde løsningsmodeller.

Der er ingen aktuel plan for at grave op og renovere i området omkring Jyllandsgade.

- Vi har været i gang med at separere kloakker siden 1980’erne, men vi er ikke helt færdige før i 2040-2045.

Godkendt

- Kloakkerne i Ikast-Brande er godkendt efter klimastandarder, men når der falder så meget regn på så kort tid, som der gjorde tirsdag og torsdag i denne uge, så går det galt. Thomas Kruse Madsen nævner forskellige løsninger, og primært handler det om at forhindre, at kloakvand løber ind i boligområder og som i denne uge ned i kældre.

Grundvand står højt

- I Ikast-Brande er vi udfordret af, at grundvandet allerede står højt. Vi kan ikke bare grave ud og lave et regnvandsbassin, men vi skal have undersøgt, om vi på anden måde kan lukke op og lede vandet i andre retninger. Det kan være afværgekanaler, og grøfter længere ude. Det skal undersøges nærmere. så en konkret løsning kan jeg ikke komme med nu, siger Thomas Kruse Madsen.

Det handler som så meget andet om økonomi.

- Vi bliver nødt til at kigge på.

Jan Kristensens kælder blev fyldt med overfladevand, der løb fra Jyllandsgade hen over et grønt areal, gennem haven og ned i kælderen. Den hvide firkant i midten er kummefryseren, der tippede rundt, så frosne madvarer blandede sig med kloakvandet. Foto: Privatfoto
Jan Kristensen fik tirsdag oversvømmet sin kælder med overfladevand blandet med kloakvand. Foto: Laila Kempel
Jan Kristensen fik tirsdag oversvømmet sin kælder med overfladevand blandet med kloakvand. Foto: Laila Kempel